03. marts 2015

LPNyt nr. 2015:11 - Forlig med Socialpædagogernes Landsforbund

Der er den 28. februar 2015 indgået forlig med SL om Overenskomst for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Forliget indeholder bl.a. tiltræden til forlig om døgnarbejdstid af 25. februar 2015, en forhøjelse af det faste ulempetillæg, en række personale politiske projekter med fokus på den socialpædagogiske faglighed og nye midler til den kommunale kompetencefond.

Døgnarbejdstid

Parterne har aftalt, at Socialpædagogernes Landsforbund tiltræder forlig om døgnarbejdstid af 26. februar 2015. Forliget indebærer bl.a. en omlægning af ulempeydelserne for arbejde på særlige tidspunkter, en harmonisering af opgørelse, planlægning og honoreringsregler for hele det kommunale døgnområde og generel forenkling af de eksisterende regler.

Projekter

I perioden gennemføres et projekt om udviklingen af den socialpædagogiske faglighed, med særligt fokus på evidensbaseret pædagogisk praksis, særligt på voksenområdet. 

Parterne har endvidere aftalt et projekt om forenkling af overenskomstens grundløn- og funktionslønsbestemmelse, med det formål at aftale en ny struktur ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

Derudover er der, med en række andre parter, opnået enighed om et personale politisk projekt med fokus på voldsforebyggelse.

Hjemmevejledere

Tillæg til hjemmevejledere efter overenskomstens § 13, stk. 2 forhøjes med 500 kr. (31/3-2000-niveau).

Studerende

Lønnen til pædagogstuderende forhøjes med 0,4 pct.

Kompetenceudvikling

Parterne har aftalt at afsætte midler til kompetencefonden, der således videreføres.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden.

Kontaktpersoner i KL

Souschef Mik Dalsgaard Andreassen
E-mail mdj@kl.dk

Konsulent Andreas Plum Forrest
E-mail apf@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE