09. marts 2015

Leder: Nu skal der sættes strøm til landdistrikterne

Administrerende direktør i KL, Kristian Wendelboe, opfordrer i sin leder til, at der hurtigst muligt bliver skabt velfungerende mobil- og bredbåndsdækning i hele landet, da det er afgørende moderne virksomheder, kommuner og borgere.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Momentum sætter i dag fokus på kvaliteten af mobil- og bredbåndsforbindelsen i Danmark. Og resultatet afspejler mildest talt ikke et Danmark, som er fremme på beatet i det 21. århundrede. Hver tredje borger (som i én ud tre!) i landdistrikter oplever mindst en gang om ugen, at de har problemer med mobildækningen.

Til det er der kun ét at sige: Det er ganske enkelt ikke i orden. I en tid, hvor mobilen har en uundværlig rolle som socialt og arbejdsmæssigt redskab for de fleste af os, kan vi naturligvis ikke stiltiende finde os i, at man i store områder af Danmark ikke har netdækning. Det er stærkt utilfredsstillende for de borgere, som det rammer, og det befordrer ikke ligefrem vækst og udvikling i hele landet.

Derfor er der ikke så meget at rafle om; det problem skal løses. Borgernes problemer med mobiltelefonen i landområder er imidlertid ikke det eneste problem, som hæmmer digitaliseringen af Danmark. En anden Momentum-undersøgelse i dag viser også, at 9 ud af 10 kommuner oplever, at det er vanskeligt at få en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i hele eller dele af kommunen. Og som omfanget antyder, er det langt fra kun landkommuner, som oplever de problemer.

Det gør det svært at høste de fulde gevinster af digitaliseringen ved eksempelvis at tilbyde telemedicinske løsninger til KOL-patienter, så de kan sidde hjemme ved computeren og være i direkte dialog med sundhedspersonalet om deres sygdom. Og den dårlige dækning giver også nogle steder problemer med at benytte de kommunale selvbetjeningsløsninger som ansøgninger til sundhedskort eller vuggestueplads på optimal vis. Det er utilfredsstillende for både borgere og kommuner, og problemet bliver endnu større af, at halvdelen af kommunerne har oplevet, at den dårlige dækning har fået virksomheder til at overveje at flytte eller undlade at starte virksomhed i kommunen.

En velfungerende mobil- og bredbåndsdækning er afgørende for moderne virksomheder, kommuner og borgere, og derfor er vi nødt til at investere i bedre dækning nu – vi har ikke råd til at vente.

Heldigvis viser en måling i dagens Momentum også, at befolkningen bakker op om markante investeringer i digital infrastruktur. Og vi kan i det hele taget glæde os over, at danskerne støtter massivt op om investeringer, der kan sikre vækst og udvikling i hele landet. Den linje er KL helt med på, og vi fremlægger senere i denne uge et debatoplæg med et samlet bud på, hvordan det kan gøres.