20. marts 2015

Lån til at nedrive overflødige bygninger

Økonomi-og indenrigsministeren giver fem kommuner adgang til at låne 50 millioner kroner til at nedrive eller afvikle 15 kommunale ejendomme.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard har givet fem kommuner adgang til at låne i alt 50 millioner kroner til at nedrive eller afvikle kommunale ejendomme, fordi de står tomme, og fordi de ikke kan bruges til nye formål.

De fem kommuner har netop fået brev fra ministeren med besked om, at de er tilkendt låneadgang til samlet 50 millioner kroner. Lånene skal bruges til at nedrive eller afvikle i alt 15 kommunale ejendomme i de fem kommuner Lolland, Guldborgsund, Norddjurs, Thisted og Frederikshavn.

Fælles for de 15 kommunale ejendomme er, at de belaster kommunernes økonomi. Låneadgangen medvirker til, at de fem kommuner kan afvikle finansielle låne- og lejeforpligtelser og frigøre sig fra løbende udgifter til varme og vedligehold.

Lånepuljen for 2015 på 50 millioner kroner er en del af Vækstpakken 2014 og oprettet til kommuner i yderområder, som på grund af ejendomssituationen oplever en finansiel belastning ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende.