11. marts 2015

Kronik: Kommunerne er klar til næste digitale tigerspring

Kommunerne forbereder allerede det næste digitale tigerspring. Afsættet er den fælleskommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og digital" - et sammenhængende Danmark", som netop er sendt i høring i alle landets kommuner.

Af KL’s formand Martin Damm og KL’s næstformand Erik Nielsen

Kommunerne har de seneste år arbejdet sammen om at udvikle den kommunale, digitale verden.

Det har vi gjort, fordi digitalisering og udnyttelse af moderne velfærdsteknologier er en af de vigtigste veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunerne er sat i verden for at løse. Nu er vi klar til at tage det næste digitale tigerspring.

Afsættet er den fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark”, som netop er sendt i høring i alle landets kommuner.

Kommunerne har udnyttet de digitale muligheder

De fleste kender det: Når vi skal anmelde flytning, ansøge om en plads i dagtilbud eller folkeskole til vores børn eller bestille nyt kørekort eller pas, sker det i dag ofte hjemme fra sofaen. Med andre ord er meget af kommunikationen med det offentlige udskiftet fra fysiske møder på borgerservicecentret til at foregå digitalt. Det er resultatet af, at vi bl.a. har indført Digital Post og ca. 30 kommunale selvbetjeningsløsninger.

Det giver en stor frihed, at man ikke er afhængig af åbningstider og kø for at komme til at tale med en sagsbehandler. Samtidig er hjælpen ikke længere væk end den lokale borgerservice i kommunen.

Den borgernære service er altså blevet både lokal og digital. Det er lykkedes, fordi kommunerne har gjort rigtig meget for at udnytte de digitale muligheder, så den nære service ikke kun er tilgængelig på rådhuset. Og det er sket, fordi borgmestre og kommunalpolitikere har set udfordringerne i øjnene, har villet håndtere dem og har haft modet til at gå nye veje.

Det tætte digitale samarbejde kommunerne imellem har medført en bedre service på ca. 40 forskellige områder. Ét projekt har betydet, at borgere og virksomheder f.eks. kan ordne byggeansøgningen på nettet. Det gør det lettere for borgeren og virksomhederne, og det effektiviserer samtidig den kommunale sagsbehandling. Andre projekter har betydet, at der bliver investeret massivt i digitale læremidler og it-baserede læringsformer.

Og som det seneste skud på stammen har udbredelse af velfærdsteknologi taget fart med Center for Velfærdsteknologi, der på kommunernes vegne sikrer opsamling af viden og udbredelse af metoder. Dette er blot nogle af resultaterne fra kommunernes senere års fælles arbejde om digitalisering.

Digitale indsater i fællesskab

Kommunerne har både sammen og hver for sig taget det politiske ansvar og ejerskab til arbejdet med digitalisering. Men arbejdet fortsætter. Derfor har kommunerne nu sat en ny retning mod 2020, som skal fastholde og udbygge det stærke arbejde omkring fælleskommunal digitalisering. Konkret ønsker KL, at kommunerne løfter en række afgørende digitale indsatser i fællesskab.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi digitaliserer. Hvis det gribes forkert an, kan digitalisering føre til en mere centraliseret offentlig sektor, hvor beslutninger bliver taget på stor afstand af borgerne, og hvor service ydes langt væk fra en selv og er fremmedgørende.

Gribes det derimod rigtigt an, understøtter vi nærheden til borgerne gennem decentral løsning af opgaverne, samtidig med at vi opnår gevinster via effektiviseringer og smartere måder at løse opgaverne på. Kun sådan sikrer vi lokale demokratiske processer tæt på borgernes liv og virksomhedernes hverdag.

Derfor hviler kommunernes nye strategi på, at vi skal have en stærk decentral offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer en nær og tilgængelig samt en sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne. Visionen er at sikre borgerne service, dér hvor de er, og lever deres liv.

Digitale services skal tilpasses borgeren

Det er kommunernes mål, at digitalisering skal styrke nærhed og indflydelse på egen livssituation. Vi skal derfor målrettet arbejde for, at borgerne hjemmefra eller i eget lokalområde har nem adgang til både service, informationer og data af høj kvalitet uanset, hvor i landet man bor. De digitale services skal være personlige og integrerede, så de tilpasses borgerens aktuelle livssituation og behov. Derfor skal de digitale services være tilgængelige de steder på nettet, hvor borgeren føler sig mest kompetent og tryg ved at færdes.

Det kan være via den digitale indgang til skolen eller daginstitutionen eller på bibliotekets hjemmeside, hvis det er dér, man ofte kommer forbi. For andre borgere er det naturligt at starte i Googles søgefelt, når man har brug for en konkret service. Borgerne er forskellige, også i det digitale univers, og det skal vi huske på, når vi sætter yderligere fart på digitaliseringstoget i fremtiden.

Det er også målet, at borgere og virksomheder i 2020 møder en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data til gavn for borgerne.

Og virksomheder skal med digitaliseringen opleve forbedrede rammevilkår til gavn for vækst og konkurrenceevne. Det kan lade sig gøre, fordi digitalisering gør det muligt at samarbejde på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og systemer, hvilket skaber sammenhæng mellem de ydelser og afgørelser, som borgerne og virksomhederne søger og modtager.

Endelig er det målet, at borgere og virksomheder møder en effektiv kommunal sektor, hvor henvendelser til det kommunale system behandles hurtigt og i nogle tilfælde automatiserede, så ingen borgere skal vente unødigt på afgørelser eller svar, og så der kan ydes bedre service for færre midler. Effektivisering er ikke et spørgsmål, men et vilkår, og vi skal bruge digitalisering til at give en mere effektiv og innovativ service.

Huller i mobildækningen er ikke godt nok!

Vi står i kommunerne fast på, at de konkrete digitale løsninger, der bruges i eksempelvis jobcentrene eller i socialforvaltningen, ikke kan drives fra en styrelse eller et departement. Kun de myndigheder, som er tæt på brugerne, kan sikre, at de digitale løsninger bygges til at løse virkelighedens behov. Så her spiller kommunerne en meget afgørende rolle.

Men; ministerier og styrelser har en afgørende forpligtelse i forhold til at sikre, at der er gode rammer og vilkår for, at kommunerne kan løfte deres ansvar. Det gælder ikke mindst i forhold til lovgivning og grundlæggende infrastruktur.

Fx har vi i Danmark en relativ veludbygget infrastruktur for mobil- og bredbåndsdækning. Men der er store forskelle i dækningen. Huller i mobildækningen og manglende adgang til højhastighedsforbindelser kendes i stort set alle kommuner. Det er ikke godt nok!

Det er ikke godt nok for de familier, der bor i områder med så dårlig dækning, at deres børn ikke kan deltage i digitale læringsforløb i folkeskolen, eller at man ikke kan benytte sig af kommunens tilbud om en telesundhedsløsning, hvis man er i et rehabiliteringsforløb. Det er ikke godt nok for de virksomheder, der ligger i et område med så dårlig dækning, at de er forhindret i at udvikle sig. Eller for den landsbrugsproduktion, der ikke kan optimere produktionen. Og det er ikke godt nok for udviklingen af turisme erhvervet – adgang til nettet er simpelthen et must for turister!

Derfor har vi et meget klart budskab til Folketinget og regeringen: Se nu at få udbygget den digitale infrastruktur, så der bl.a. er tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Helt konkret skal Folketinget og regeringen fremskynde de initiativer, som den allerede har beskrevet, og som skal lukke mobilhuller og sikre bedre bredbåndsforbindelser. Vi kan ikke sige det mere klart; kom i gang!

Samarbejde med borgeren er afgørende

Når kommunerne sætter så ambitiøse mål for den digitale udvikling så er der én tæt samarbejdspartner, som er helt afgørende for resultatet: Borgeren. Borgernes aktive medvirken og tillid er helt afgørende for, at de kommende års digitaliseringsprocesser kan gennemføres med succes.

Indførelse af flere digitale og teknologiske hjælpemidler gør kun borgere mere selvhjulpne, hvis vi formår at involvere og motivere. Det kræver, at vi har borgernes opbakning. Derfor er det et mål, at kommunerne skal udvikle og bruge det nære partnerskab med borgere og virksomhederne, så vi sikrer, at digitalisering og velfærdsteknologi udnyttes og skaber merværdi for den enkelte og fællesskabet.

******

Kronikken er bragt i dag, den 11. marts 2015, i Morgenavisen Jyllands-Posten.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi1/