06. marts 2015

Kommunerne ser mulighederne i ressourcerne

"I skal se øget genanvendelse af affald som en mulighed. Det er sund fornuft, at vi skal bruge tingene ordentligt og ikke klatte med værdierne," lød budskabet fra Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg på politisk konference om ressourcestrategien.

KL og Miljøministeriet holder i dag, fredag, politisk konference om regeringens ressourcestrategi, hvor 170 deltagere fra kommuner, forsyningsselskaber, affaldsbranchen og interesseorganisationer udveksler erfaringer omkring løsninger og samarbejder for at øge genanvendelse. Målet er at gøre det klart for både politikere og embedsmænd, hvordan vi løser opgaven med 50 procents genanvendelse  på den bedste og mest udbytterige måde - for miljøet, økonomien og borgernes skyld.

"Ressourcestrategien handler om det, vi alle sammen vil. Regeringen og KL vil det, EU vil det og allervigtigst: Borgerne vil det. Næsten 90  pct. af danskerne siger, at de gerne vil sortere mere. Så vi kan næsten ikke få et klarere mandat," lød det fra talerstolen, da Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, åbnede konferencen.

Samarbejde er et nøgleord

Han pegede bl.a. på, at cirkulær økonomi og ressourcestrategien sætter gang i hjulene i kommunerne. Vi har lige nu mulighed for at designe Danmark, så cirkulær økonomi trækker vækst og jobskabelse i årene, der kommer. Her spiller kommunerne en særlig rolle i forhold til at skabe rammerne for at sætte materialerne i kredsløb og skabe de nye samarbejder. 

"Vi skal samarbejde mere på tværs af kommunerne – for vi skal finde ud af at organisere i størrelser, som giver mening – og det er forskel på fraktionerne: plast kræver større anlæg og dermed større oplande, mens papir og organisk affald kan behandles i mindre anlæg. Så vi skal tænke i at løse opgaverne sammen med hinanden. Vi skal have en rygmarvsrefleks, der siger, at ‘det her må vi hellere tale med de andre om'," sagde Jørn Pedersen og fortsatte:

"Så er der meget mere der bliver muligt og overkommeligt i den enkelte kommunes teknik- og miljøforvaltning – og budget. Men samarbejde handler også om ikke-kommunale aktører så som erhvervsliv, industri, interesseorganisationer og borgerne. Borgerne skal udføre en stor del af arbejdet, når vi taler om kildesortering. Det betyder at det skal give mening for dem og være bekvemt for dem. Derfor skal vi skabe løsninger sammen med borgerne."

Læs mere om konferencen her.