02. marts 2015

Kommuner og dambrugsejere handlede hurtigt

Med meget kort frist har syv kommuner fået aftaler på plads om at nedlægge 20 ældre dambrug til gavn for naturen og miljøet. Og flere er på vej.

Syv kommuner har med meget kort frist indgået frivillige aftaler med dambrugsejere om at nedlægge 20 ældre dambrug.

Det sker som et resultat af, at miljøminister Kirsten Brosbøl i efteråret 2014 afsatte 20 millioner til opkøb af ældre dambrug.  Vejledning og ansøgningsskema til den nye ordning om opkøb udkom den 31. oktober. Tilskudsordningen blev lukket den 16. december 2014.

”KL har længe efterlyst disse midler, som kommunerne er glade for. Selv om ansøgningsskema kom med meget kort varsel, har kommuner og dambrugsejere vist, at de kan handle hurtigt”, siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen.

Ordningen om opkøb af ældre dambrug var en ekstraordinær bevilling i 2014. Men i udkastet til vandområdeplanerne for 2015 til 2021, som er i høring nu, forventes der afsat 50 millioner kroner til en videreførelse af opkøbsordningen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl oplyser, at i de kommende vandområdeplaner lægger regeringen op til, at kommunerne kan opkøbe yderligere dambrug.

”Med erfaringerne fra denne ordning, tror jeg, at det bliver uproblematisk at indgå nye frivillige aftaler”, siger hun i en pressemeddelelse.

De syv kommuner i denne omgang er Varde, Billund, Ringkøbing-Skjern, Vejle, Vejen, Thisted og Holstebro.