10. marts 2015

Kommunal digitalisering hæmmes af dårlig mobil- og bredbåndsdækning

Utidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i dele af kommunerne hæmmer kommunernes muligheder for at indføre digitale løsninger. KL opfordrer regeringen til at sætte mere turbo på mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark.

Flere og flere kommunale løsninger og serviceydelser bliver digitaliseret. Alligevel oplever 9 ud af 10 kommuner, at det i nogle områder af kommunen er vanskeligt at få en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning. Det viser en ny Momentum-undersøgelse blandt de tekniske chefer i kommunerne, og et stort flertal giver samtidig udtryk for, at hullerne i dækningen giver kommunerne problemer med at skabe nye og smartere løsninger for borgerne. Problemerne er over hele landet, men er særligt udbredte i yder- og landkommuner.

Eksempelvis oplever 70 procent af kommunerne, at mobil- og bredbåndsdækningen er så utidssvarende i dele af kommunen, at det gør det vanskeligt at benytte de telemedicinske løsninger og behandlinger af borgere i eget hjem.

Frederikshavn kan derfor ende med at lave skrabede modeller på det telemedicinske område, fortæller centerchef for IT, digitalisering og velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen.

»Vi forsøger jo selvfølgelig at gøre nogle ting for at komme uden om problemerne med dårlig dækning. Eksempelvis har 1.200 nordjyske borgere med KOL udstyr derhjemme, så de kan aflevere blodtryk, vægt og iltning af blodet digitalt. Her havde vi dog nok forestillet os, at det også skulle have været muligt at være i dialog med personalet, men det var ikke muligt, og så nøjedes vi med det elementære, for ellers ville projektet have kuldsejlet,« siger Mogens Kahr Nielsen.

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor man er ved at finde ud af, hvordan man skal indføre telemedicinske tiltag, kommer problemerne med mobil- og bredbåndsdækningen til at påvirke implementeringen.

»Som landets geografisk største kommune giver det ellers rigtig meget mening, hvis vi kan få vores borgere og sundhedspersonale til at tale sammen over stabile forbindelser, hvor de stadig får den nærhed, der er så vigtig for begge parter. For der er virkelig megen tid og benzin at spare, som kan bruges til øget velfærd og en ekstra opfølgning,« siger Niels Sønderskov, IT-chef i Ringkøbing-Skjern.

Vækstplan er for langsom

Digitalisering er en væsentlig af fremtidens velfærdssamfund, og derfor ærgrer Martin Damm sig også over, at den nye vækstaftale, som et bredt flertal på Christiansborg står bag og blandt andet skal sikre tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning for hele Danmark, først begynder at få effekt i 2020.

»Vækstaftalen indeholder flere af de tiltag, vi har efterlyst, og det er selvfølgelig glædeligt. Men fem år er altså lang tid for borgere og virksomheder at vente på at få en god dækning og kapacitet i mobil- og bredbåndsnettet både i byer og på landet. Kommunerne er også afhængige af digitaliseringen for at skabe et moderne velfærdssamfund. Derfor er der brug for, at staten træder i karakter og sikrer hurtige løsninger,« siger Martin Damm.

IT- og teleordfører hos Socialdemokraterne Karin Gaardsted mener dog, det er en ambitiøs aftale, som regeringen har indgået med de øvrige partier i Folketinget.

»Vi har den målsætning, at alle husstande i Danmark i 2020 skal kunne tage 100 Mbit ned og lægge 30 Mbit op. Det er ambitiøst mål, og vi er godt på vej. Jeg forstår godt, kommunerne vil have det endnu hurtigere, men kommunerne kan jo også selv hjælpe udviklingen hurtigere på vej ved at stille jord til rådighed for master og sætte dækningskrav, når de udbyder deres teleløsninger,« siger Karin Gaardsted.

Du kan i Momentums artikel læse mere om hvilke yderligere problemer dårlig mobil- og bredbåndsdækning giver kommunerne samt hvordan det påvirker virksomhedernes valg af adresse.