11. marts 2015

KL's høringssvar: Udkast til ny Dambrugsbekendtgørelse

Kommuner med dambrug har længe savnet en revision af bekendtgørelsen. KL finder, at udkastet er en væsentlig forbedring af bekendtgørelsen.

Det overordnede formål med det nye bekendtgørelsesudkast er at skabe incitament til en øget produktion og reduceret miljøbelastning. Høringsmaterialet til lovforslaget kan ses her.

Kommuner med dambrug har længe savnet en revision af bekendtgørelsen, da de gældende bestemmelser om overgangsordning har voldt problemer. KL finder, at udkastet er en væsentlig forbedring, derfor bør den ny bekendtgørelse vedtages hurtigst muligt.

Høringssvaret i sin fulde længde findes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar til dambrugsbekendtgørelse