03. marts 2015

KL's beretning 2014 er nu online

Danmark i forandring, realisering af store reformer og omstilling til fremtidens velfærd var nogle af de temaer, der prægede den kommunale dagsorden i 2014. På beretning.kl.dk kan du læse KL’s bestyrelses årlige beretning.

2014 var et år, hvor KL og kommunerne i høj grad arbejdede med realiseringen af store reformer bl.a. inden for beskæftigelsesområdet og folkeskoleområdet.

Samtidig har kommunalpolitikerne sat sig i spidsen for at reformere velfærden lokalt. Omstillinger med at gå fra eksklusion til inklusion i specialundervisningen, hverdagsrehabilitering på ældreområdet, udviklingen i det nære sundhedsvæsen og nye ledelsesstrukturer i blandt andet dagtilbud landet over er eksempler på, at kommunalpolitikere driver velfærdsreformerne fremad lokalt.

I 2014 var der også fokus på et Danmark i forandring. KL har foretaget en række analyser og gjort klar til i 2015 at komme med konkrete forslag, som adresserer den udfordring, at ikke alle kommuner kan blive vækstcentre. Til gengæld skal alle egne af landet have mulighed for at få det bedste ud af det potentiale, de nu engang har.

”Løbende tilpasninger og effektivisering er i dag et fast punkt på dagsordenen. Kommunerne tager ansvar for fremtidens velfærd ’nedefra’. Skolestrukturer tilpasse, specialiserede tilbud omlægges, ældre trænes til at kunne klare mere selv, flere elever inkluderes i skolerne, og nye ledelsesformer indføres. Det er bare enkelte nedslag. Det er ikke lette beslutninger. Men det er vigtige beslutninger. Kommunerne har et stålfast fokus på at sikre den bedst mulige velfærd for borgerne inden for de givne rammer,” skriver KL’s formand Martin Damm og KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe i beretningen.

KL’s beretning er sendt ud til alle deltagere på det kommende Kommunalpolitisk Topmøde, der foregår den 12. og 13. marts 2015 i Aalborg. Du finder den også på beretning.kl.dk.