13. marts 2015

KL: Tilbagetrækning af affaldspakke kræver nyt, ambitiøst forslag

Europa-Kommissionen har endeligt trukket ”pakken om cirkulær økonomi” tilbage fra dens arbejdsprogram. KL beklager tilbagetrækningen, men ser frem til et nyt, ambitiøst forslag i år.

Europa-Kommissionen har nu officielt trukket pakken om cirkulær økonomi tilbage. Pakken skulle ellers have ført til en revision af EU’s affaldslovgivning og er trukket tilbage på trods af stor modstand fra mange sider i EU. EU’s Ministerråd kritiserede i februar Kommissionens forslag og udtalte, at ”EU’s medlemslande forventer, at Kommissionen ikke trækker pakken retur”. EU’s Regionsudvalg var ligeledes stærkt kritisk over for forslaget og opfordrede Kommissionen til at lade affaldspakken blive på arbejdsprogrammet. Store dele af Europa-Parlamentet har også udtrykt kritik af Kommissionens tilbagetrækning og mener, at det er et tilbageslag for miljødagsordenen i EU. Derudover har kommune- og regionsforeninger, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer m.v. beklaget tilbagetrækningen af forslaget.

Kommissionen har lovet at fremsætte et mere ambitiøst forslag inden udgangen af 2015 som en del af en større grøn omstilling i EU. Men i KL ærgrer man sig alligevel over, at affaldspakken trækkes tilbage, da den indeholdt mange gode elementer. Men KL vil nu fokusere på det kommende forslag til revision af EU’s affaldslovgivning.

”Fra KL’s side beklager vi, at Kommissionen har trukket affaldspakken tilbage, da vi overordnet set var enige i pakkens indhold. Vi ser nu frem til det nye forslag, som, Kommissionen lover, vil komme i 2015. Det er vigtigt, at der ikke går for lang tid, for der er bestemt behov for ny lovgivning, så vi kan få en ansvarlig affaldshåndtering i hele EU,” siger Jens Ive, næstformand i KL’s Internationale udvalg.

KL afventer Kommissionens nye forslag og vil arbejde for at beholde store dele af det hidtidige forslag. Ikke mindst vil KL arbejde for, at følgende punkter bliver inkluderet i den nye affaldspakke:

  • Langsigtede, ambitiøse mål for genanvendelse af indsamlet affald frem til 2030. Målene skal være realistiske og give økonomisk og miljømæssig mening.
  • Ens definitioner og målemetoder i EU, der tager højde for kvaliteten af det genanvendte materiale.
  • At der tages højde for kvaliteten af det genanvendte affald.
  • At ambitionsniveauet for deponering fastholdes eller øges.
  • At der fortsat er metodefrihed i affaldshåndteringen.

Formand for KL’s Teknik & Miljøudvalg Jørn Pedersen ser meget frem til, at en ny affaldspakke kommer på plads:

”Affaldspakken vil kunne give et løft til affaldsbehandlingen i hele EU. I flere lande deponeres en alt for stor del af affaldet. Deponering er i affaldshierarkiet den mindst miljøvenlige metode. Denne udvikling kan bedst understøttes gennem overordnede mål fra EU, og derfor bør ambitionsniveauet fastholdes i det kommende forslag.”

KL mener, at problematikken omkring behandling og håndtering af affald i EU er meget vigtig og vil arbejde for, at den nye affaldslovgivning fortsat er ambitiøs i sine målsætninger.