23. marts 2015

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering

KL har afgivet høringssvar på udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

Udkastet til bekendtgørelse sætter rammer for to ansøgningsrunder om tilskud til kommunale projekter til vandløbsrestaurering. Høringsmaterialet til lovforslaget kan ses her.

KL peger på, at der må være sammenhæng mellem vandløbsindsatsens mål og finansiering. Det undrer derfor, at kravene skærpes, så der næppe kan fås tilskud til en række af de indsatser, der er fastsat i vandplanen.

Høringssvaret i hele sin længde med tilhørende bilag findes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar (2)

  • bilag_Høring_tilskud_kriterier_vandløbsrestaurering

  • Virkemiddelkatalog