11. marts 2015

KL´s høringssvar til bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsarealer

KL´s høringssvar til bekendtgørelse om naturprojekter på lavbundsarealer

KL har i sit høringssvar bl.a. fremhævet forundring over, at:

  • Naturstyrelsen har en dobbeltrolle både ved at være enemodtager af projekttilskud – og ved samtidig at prioritere ansøgningerne
  • Naturstyrelsen forlods den kommunale Natura 2000-handleplanlægning og -implementering har denne opgave indenfor det kommunale myndighedsområde
  • Naturstyrelsen skal varetage disse større projekter indenfor det kommunale ansvarsområde, når kommunerne med succes har løftet de store Natura 2000-projekter de seneste år
  • Naturstyrelsen til denne indsats får virkemidlet jordfordeling – et eftertragtet redskab som kommunerne slet ikke tilbydes i perioden 2016-2021.

Hele høringssvaret kan findes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL´s høringssvar til bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsarealer