05. marts 2015

KL’s bestyrelse står selvfølgelig bag forliget med LC

Der har i løbet af dagen verseret forskellige forlydender i medierne, der har sammenkædet afskedigelsen af KL direktør Sine Sunesen med KL’s netop indgåede forlig med Lærernes Centralorganisation. KL vil i den forbindelse gerne understrege, at KL’s bestyrelse fortsat og uændret bakker op om forliget.

”I KL er vi glade for det forlig, vi indgik med LC for nogle uger siden. Vi tror på, at forliget kan bidrage til at styrke dialogen og samarbejdet i folkeskolen. Forliget er netop i dag sendt til afstemning blandt lærerne, og det er selvfølgelig vores håb, at lærerne stemmer ja. Der foregår lige nu en uheldig sammenkædning af interne KL-anliggender og en meget vigtig aftale indgået imellem KL og en stor gruppe af kommunale medarbejdere. Vi står selvfølgelig helt bag forliget med LC, ligesom vi står bag de øvrige forlig, vi har indgået i de forløbne overenskomstforhandlinger,” siger formand for KL Martin Damm.

KL kommenterer ikke på personalesager.