03. marts 2015

KL og HK Kommunal indgår overenskomstforlig

Overenskomstforliget mellem KL og HK Kommunal indeholder bl.a. færre overenskomster og forhøjelse af pensionsbidragene.

Søndag den 1. marts 2015 indgik KL overenskomstforlig med HK/KOMMUNAL på det administrative område med bl.a. kontor- og IT-personale, laboratorie- og miljøpersonale, tandklinikassistenter og grafisk beskæftiget personale.

Overenskomsten indeholder bl.a., at Overenskomst for kontor- og IT-personale er sammenskrevet med Overenskomst for grafisk beskæftiget personale og tandklinikassistenter i Københavns Kommune er overflyttet til den landsdækkende tandklinikoverenskomst.

Derudover forhøjes pensionsbidragene pr. 1. april 2016 med 0,45 pct. Dette gælder dog ikke grafisk beskæftiget personale.

Parterne har også besluttet at gennemføre et arbejdstidsprojekt i overenskomstperioden med det formål at forberede O.18 forhandlingerne med henblik på, at de nugældende centrale arbejdstidsregler på dagområdet søges gjort mere enkle, ens og smidige.

Læs mere her.