09. marts 2015

KL kvitterer for planlovsændring

Miljøministeren ventes i denne måned at fremsætte et lovforslag, der skal gøre det lettere for kommunerne at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. KL hilser lovforslaget meget velkommen.

Lovforslaget åbner for, at kommuner kan inddrage bygninger, der i dag enten anvendes til eller blot er udlagt til andre formål.  Fx ligger nogle kommuner inde med tomme boliger, ligesom der kan stå tomme kontorbygninger, der med en lettere ombygning kan bringes i anvendelse som midlertidige boliger for flygtninge.

KL er meget positive over for lovforslaget, fordi det kan være med til at løse noget af den helt store og akutte udfordringer, som mange kommuner står med i forhold til at skulle huse et stigende antal flygtninge.

”Der er tale om en ny og ekstraordinær situation, hvor kommunerne har brug for en bred vifte af muligheder og fleksibilitet for at finde boliger til de mange nye flygtninge, og da der er tale om en akut situation, skal det gerne gå hurtigt,” siger Marie Louise Madsen, kontorchef i KL’s Kontor for Teknik og Miljø.

En stor udfordring

Den ekstraordinære situation understreges ved, at det ventes, at der kommer tre gange flere flygtninge til landet end først antaget, nemlig 12.000 alene i år, og en stor del af dem må forventes at få en familiesammenføring.

”Det er en stor udfordring for kommunerne at skaffe permanente boliger til de mange flygtninge, og i alle tilfælde vil det desværre ikke være muligt. Derfor vil der også være brug for midlertidig indkvartering nogle steder. Kommunerne har således brug for at kunne afsøge alle muligheder – både i byerne og på landet. Og lovforslaget vil være et vigtigt bidrag til, at kommunerne bedre kan løse den svære opgave,” siger Marie Louise Madsen.

Det kan også blive nødvendigt at bruge bygninger, der ikke fungerer som boliger i dag, eller at bygge nyt. I de tilfælde, hvor der skal bygges om eller bygges nyt, kan det være nødvendigt med nye og mere fleksible muligheder for lokalplanlægning og landzonetilladelser.

Kort høringsproces

I Politiken lørdag blev der rejst kritik af, at høringsfasen for naboer og andre borgere i følge lovforslaget skæres ned fra otte til to uger. En kort høringsproces vil i mærkbar grad mindske offentlighedens indflydelse, lyder kritikken blandt andet.

I KL vurderer man, at kommunerne kun vil være interesserede i at anvende de forkortede høringsfrister, når det er absolut nødvendigt.

”Når det gælder de berørte borgere, så tror jeg, at netop lokalpolitikere har en stor interesse i, at borgerne skal føle sig hørt og involveret.  Men derudover skal man jo huske, at flygtninge også er borgere, som har rettigheder og i dette tilfælde ret til hurtigt at få et sted at bo,” siger Marie Louise Madsen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar vedr. midlertidig inkvarteringaf flygtninge