25. marts 2015

Har du husket at tilmelde dig Sundhedsspot på børn 7 - 13 år?

Den 22. april 2015 sættes spot på det tværfaglige samarbejde for at fremme sundhed, læring og trivsel hos de 7-13 årige børn. Nu er der mulighed for at tilmelde sig spottet frem til den. 14. april.

Børn, der har det godt både fysisk og psykisk, har et bedre udgangspunkt for at lære og udvikle sig og indgå i sunde fællesskaber. Børns sundhed, læring og trivsel går på tværs af flere fagområder i kommunen. Derfor er tværfaglighed et vigtigt redskab til at give alle børn de bedste forudsætninger for at trives.

KL’s sundhedsspot har fokus på, hvordan de professionelle, der møder børnene i deres hverdag, bedst samarbejder om at fremme børnenes sundhed, trivsel og læring. Oplæg, eksempler fra praksis samt drøftelser blandt deltagerne giver perspektiver på den fælles opgave på tværs af fagligheder, traditioner, sprog og interesser. Hør blandt andet:

  • Sundhed og trivsel fremmer læring hos alle børn, oplæg ved professor Bjørn Holstein
  • Hvad skal vi lykkes med – sammen?, oplæg ved direktør i Dogmekompagniet, Anders Seneca
  • Introduktion til KL’s nye pjece der konkretiserer, hvordan Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker kan understøtte realiseringen af folkeskolereformens mål om mere trivsel og læring – find link til pjecen til højre på siden

Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som arbejder med børns sundhed, udvikling og trivsel. Det kan være: ledere i skoler og fritidstilbud, lærere, pædagoger, psykologer, AKT-lærere, socialrådgivere, sundhedsplejesker, tandlæger og konsulenter indenfor det kommunale sundheds-, børn, fritids- og idrætsområde.

Læs mere her hvor det også er muligt at tilmelde sig spottet.