02. marts 2015

Grib forandringen – Design Danmark

Danmark er i forandring - Nye vinde blæser over landet, og kommunerne er centrale i denne udvikling. Derfor sætter KL fokus på udviklingen af Danmark på KL’s store teknik- og miljøkonference Politisk Forum. Tag med til Nyborg den 27.-28. april 2015 og deltag i debatten.

Nye vinde blæser over landet: Byerne vokser og bliver smartere. Ydreområderne skal på forkant. Naturen skal gøres rigere og tilgængelig. Affaldet minimeres. Virksomhedernes vilkår optimeres. Infrastrukturen bindes sammen. Vandet stoppes. Energien optimeres. Samarbejdsformer mellem myndigheder og mellem myndigheder og civilsamfund udvikles. Osv. osv.

Forandringerne kan – hvis vi griber dem - give muligheder for designe Danmark på ny. Forandringerne rejser mange spørgsmål: Hvad skal vi leve af? Hvor? Hvem tager teten? Hvad ønsker borgerne? Hvad er optimale vilkår for virksomhederne? Hvem investerer - og hvordan skal der se ud? Den fælles udfordring er, at Danmarks forandringer kræver konkrete løsninger. Løsninger, der vil præge landet fremover, og som kræver politisk mod, lederskab og handling i alle kommuner.

De spørgsmål vil være i fokus, når KL inviterer til Politisk Forum, KL's årlige konference på teknik- og miljøområdet, den 27.-28. april 2015. 

”Målet er, at deltagere beriges af mange inspirerende oplæg om muligheder, begejstring, dialog og design – alle oplæg, der vil fokusere på, hvad man konkret kan gøre i kommunerne for at gribe forandringen og sætte både en kurs og have ambitioner for, hvordan man lokalt kan udvikle for borgere, gæster og erhverv. Det er tanken, at man skal kunne gå inspirerede hjem og handle,” siger konferencens arrangør Nikolaj Sveistrup fra KL’s Teknik- og Miljøkontor.

Mange temaer i fokus

Årets ti temamøder spænder bredt over de mange politisk aktuelle emner, der diskuteres i kommunerne for tiden. Smart City, planlov, yderområder, ressourcestrategi, naturplan, energi, klima, beredskab, samskabelse og erhvervsservice er på programmet.

På temamøderne bliver der tid til at gå i dybden med emnerne og få en fælles diskussion på tværs af kommunegrænser.

Nyborg er vært

I år er Nyborg Kommune vært for konferencen, der afholdes på Hotel Nyborg Strand.

Nyborg Kommune har arrangeret ti spændende udflugter rundt i kommunen, lige fra Sprogø over besøg på bryggerier og inspiration hos erhvervslivet til ture ud i naturen.

Program og tilmelding

Se programmet og tilmeld dig på www.kl.dk/politiskforum15.

Følg KL Teknik og Miljø og konferencen på Twitter: @KLteknikmiljo og #politiskforum15