17. marts 2015

Glædelig udvikling på kvote 2

Nye tal fra kvote 2 viser, at flere vil være skolelærer i år efter flere års nedgang. Også andre uddannelser til det kommunale område viser pæne stigninger i ansøgertallet.

En ny højdespringer i dette års søgning gennem kvote 2 er uddannelsen til lærer, der på landsplan oplever en stigning på 8,8 procent blandt første prioritetsansøgere. Samlet har uddannelsen fået 4.193 ansøgninger gennem kvote 2.

Det viser en opgørelse fra professionshøjskolerne efter, at fristen for at søge i kvote to udløb søndag. I alt modtog skolerne 59.505 ansøgninger, hvilket er en stigning på 6,5 procent i forhold til sidste års stigning på over 15 procent.
 
Også andre uddannelser på det kommunale område står til en pæn fremgang. Uddannelsen til sygeplejerske oplever med 13.190 ansøgninger en stigning på hele 26,7 procent, med en stigning på 13,3 procent hos første prioritetsansøgere.
 
Fysioterapeuterne har samlet fået 7.144 ansøgninger, heraf 2.000 som første prioritetsansøgere. Uddannelsen til socialrådgiver har samlet fået 4.157 ansøgninger, heraf er 1.873 som første prioritetsansøgere.
 
Den mest populære uddannelse er trods et mindre fald i ansøgere stadigvæk pædagoguddannelsen, som har fået 13.520 ansøgninger i alt gennem kvote 2 i år. I forhold til sidste år er det et fald på 4 procent.

Gode beskæftigelsesmuligheder

Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, glæder sig over den positive udvikling.
 
”Det er glædeligt, at efter år med nedgang vil flere unge nu være folkeskolelærere. Beskæftigelsesudsigterne på landets folkeskoler er gode, og folkeskolen har brug for dygtige og højtmotiverede lærere. Samtidig er jeg også rigtig glad for, at der tegner sig en positiv udvikling på de andre uddannelser, og at de unge nu i højere grad vælger uddannelser rettet mod kommunerne,” siger Anna Mee Allerslev.
 
Trods den positive søgning i dette års kvote 2 optager professionshøjskolerne stadig flest studerende gennem kvote 1 med ansøgningsfrist 5. juli. Skolerne kan derfor først sige noget endeligt om den samlede søgning til sektorens 65 videregående uddannelser til sommer. Ansøgningen til kvote to plejer dog at være en god indikator for søgningen i kvote 1, oplyser Danske Professionshøjskoler i en pressemeddelelse.