25. marts 2015

Forskningsprogram skal følge skolereformen

Undervisningsministeriet har afsat 75 millioner kroner til et evaluerings- og følgeforskningsprogram. For KL er det afgørende, at den indhentede viden kan bruges fremadrettet.

Undervisningsministeriet lancerer et stort evaluerings- og følgeforskningsprogram, der skal følge folkeskolereformens implementering. Formålet med programmet er, at medarbejdere i kommuner og skoler løbende kan lære af erfaringer og resultater under arbejdet med at gøre reformens intentioner til virkelighed.

I alt er der afsat 75 millioner kroner til programmet, der er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner.

”Med folkeskolereformen har vi givet eleverne en ny skoledag med mål for undervisningen. Med evaluerings- og følgeforskningsprogrammet følger vi op på, at vi indfrier de ambitiøse intentioner med reformen, og vi får viden om, hvordan reformen styrker folkeskolen,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Programmer skal give inspiration og viden

Undervisningsministeriet oplyser, at evalueringsprogrammet vil ende ud i en række forskningsrapporter og viden, der kan bruges på de enkelte skoler. Det betyder blandt andet, at der i 2015 vil udkomme en række undersøgelser, der skal give inspiration og viden om, hvordan den nye folkeskole ser ud i praksis.

I løbet af 2016 og 2017 udkommer derudover en række forskningsrapporter, der sætter fokus på den nye folkeskoles betydning for elevernes læring og trivsel. Dertil kommer årligt tilbagevendende kortlægninger inden for en række centrale områder som fx udviklingen i elevernes syn på den nye folkeskole, undervisningen og skoleledelse. Hele programmet skal ende ud i en redegørelse til Folketinget i begyndelsen af 2020.

KL, der sidder med i referencegruppen, finder det afgørende, at den viden, der indhentes i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet kan bruges fremadrettet i arbejdet med reformen.

Fakta om undersøgelsen

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen har otte fokusområder:
Elevernes syn på den nye folkeskole
Undervisning
Den nye folkeskole
Kompetenceudvikling
Skoleledelse
Styring og kommunale initiativer
Trivsel
Specialtilbud i den nye folkeskole

Følgende evaluerings- og forskningsinstitutioner deltager:
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP)
Aarhus Universitet, Trygfondens Børneforskningscenter
VIA University College (VIA)
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA)