04. marts 2015

Forlig med Sundhedskartellet og Socialpædagogernes Landsforbund

KL har indgået forlig med blandt andre Sundhedskartellet og Socialpædagogernes Landsforbund. Forligene indeholder bl.a. en tiltræden til sidste uges forlig om døgnarbejdstids.

Forliget med Sundhedskartellet omfatter overenskomsterne for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

Det indeholder bl.a. en sammenskrivning af Overenskomst for tandplejere med Sundhedskartellets basisoverenskomst pr. 1. april 2015. Derudover optages fire nye kandidatuddannelser i protokollat 7, nemlig cand.soc., cand.san., kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi og cand.scient.med.

Læs mere om forliget med Sundhedskartellet her.

Forlig med SL

Forliget med Socialpædagogernes Landsforbund omfatter pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Forliget indeholder bl.a. en forhøjelse af det faste ulempetillæg, en række personalepolitiske projekter med fokus på den socialpædagogiske faglighed og nye midler til den kommunale kompetencefond.

Læs mere om forliget med Socialpædagogernes Landsforbund her.

Fleksible og ensartede arbejdstidsregler

Fælles for begge forlig er, at parterne har valgt at tiltræde forlig om døgnarbejdstid fra den 26. februar, som indebærer, at cirka 173.000 medarbejdere på det kommunale døgnområde kan se frem til at få ensartede og fleksible arbejdstidsregler.