27. marts 2015

Fordeling af flygtninge for 2015

Nordjyske kommunekvoter

KKR Nordjylland aftalte på møde 27. februar 2015, en fordeling af flygtninge (kommunekvoter), således, at de kommuner (på landsplan) der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal. De øvrige kommuner – herunder de 11 nordjyske - modtager det antal flygtninge, der følger af en genberegning af kommunekvoterne. Genberegning af kommunekvoterne er nu gennemført og giver følgende fordeling for 2015:

 


Kommune

Kommunekvote 2015

Morsø

71

Thisted

128

Brønderslev

114

Frederikshavn

204

Vesthimmerland

108

Læsø

8

Rebild

98

Mariagerfjord

134

Jammerbugt

111

Aalborg

587

Hjørring

200

I alt

1763