27. marts 2015

Flygtningekvoter fastlagt for kommunerne i Syddanmark

Flygtningekvoterne for 2015 er nu fastlagt for kommunerne i KKR Syddanmark.

I december 2014 forhøjede Udlændingestyrelsen landstallet for flygtninge fra 4.000 til 12.000 personer, hvorfor det var nødvendigt at fastsætte nye regions- og kommunekvoter for 2015.

KKR Syddanmark aftalte på møde d. 24. februar en fordeling af flygtninge (kommunekvoter) således, at de kommuner, der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal. De øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af en genberegning af kommunekvoterne.

Samlet vil kommunerne i Region Syddanmark modtage 3.015 flygtninge i 2015. Fordelingen af flygtninge i forhold til de enkelte kommuner ses i tabellen nedenfor.

 

Kommune

Kommunekvote

Middelfart

120

Assens

153

Faaborg-Midtfyn

178

Kerteminde

69

Nyborg

115

Odense

334

Svendborg

160

Nordfyns

101

Langeland

44

Ærø

25

Haderslev

148

Billund

67

Sønderborg

168

Tønder

120

Esbjerg

257

Fanø

9

Varde

151

Vejen

118

Aabenraa

150

Fredericia

84

Kolding

215

Vejle

229

KKR Syddanmark   i alt

3015