26. marts 2015

En ud af syv danskere følger kommunen på Facebook

Hver syvende dansker følger sin kommune på Facebook, og knap 8 ud af 10 mener, at kommunernes tilstedeværelse på sociale medier giver bedre mulighed for at deltage i debatten.

Danskerne foretrækker Facebook, når de skal møde deres kommune på et socialt medie. Hver syvende dansker følger en Facebook-side fra sin kommune, mens kun én procent følger med på kommunesiden på Twitter, Instagram og LinkedIn. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Momentum.

67 kommuner har i dag en Facebookside, og tallet har været støt stigende de seneste par år, og Momentums undersøgelse tyder også på, at der kan være flere fordele forbundet med at have en kommunal Facebook-side.

I Horsens Kommune så man en klar fordel i at få sin egen Facebookside, fordi man her kan komme ud med de historier, som traditionelle medier sjældent tager op.

»Vi vil gerne være med til at sætte ansigt på kommunen, så det ikke bare er et sted, du går ned, når du skal have fornyet pas eller har fået frataget dagpengene. Kommunen er jo også superseje projekter og medarbejdere,« siger Anna Ribold, der er community manager i Horsens Kommune og blandt andet driver kommunens fællesside ”En del af flokken”.

Mange kan blande sig

Jesper Tække, der er lektor ved Aarhus Universitet og blandt andet forsker i sociale mediers betydning i samfundet, anbefaler, at kommunerne forbereder sig grundigt før de opretter profiler på sociale medier.

»Det er vigtigt både at have en strategi og en slagplan. At gå på sociale medier er at åbne op for deltagelsesdemokratiet, men man skal ikke åbne mere op, end man selv kan styre det. Den kompleksitet, man skaber ved, at mange forskellige stemmer kan blande sig, kræver også en kompleksitet fra organisationens side. Man skal have sat folk nok af til det,« siger Jesper Tække.

Tre ud af fire danskere, der følger deres kommune på et socialt medie, mener, at det forbedrer deres mulighed for at deltage i debatten om kommunen. 24 procent deltager ofte eller af og til i debatten. Martin Jensen, der er chefkonsulent i KL og blandt andet rådgiver kommuner i brugen af sociale medier, er enig i, at en af fordelene ved Facebook er, at kommunerne let kan få input fra deres borgere.

»I modsætning til folderen, det formelle brev eller artiklen i ugeavisen er Face­book en kanal, der møder borgerne i øjenhøjde på deres egne præmisser. De kender det sociale netværk og kan her deltage i debatter, få direkte svar på spørgsmål og løbende modtage information om kulturtilbud, dagrenovation og muligheder for politisk indflydelse. Facebook og andre sociale medier kan på den måde være en god måde at nå dem, der normalt ikke blander sig i debatten,« siger Martin Jensen.

Du kan læse hele Momentums artikel, hvor du også kan læse, hvorfor Egedal Kommune mener, at tiden er ved at være moden til, at også de bruger Facebook aktivt, her