02. marts 2015

Der mangler turbo på regeringens vækstudspil

IT-infrastrukturen får med regeringens digitale vækstplan en nødvendigt og tiltrængt skub. Men KL mener samtidig, der er for lange udsigter på mange af tiltagene.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en vækstplan for digitalisering i Danmark, der indeholder 17 initiativer.

Aftalen er en konsolidering af regeringens digitale vækstplan, der blev offentliggjort i december. En stor del af aftalen går på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Og parterne udtrykker, at de med aftalen er enige om at sætte turbo på digitaliseringen i Danmark. 

KL har i flere år efterlyst handling fra regeringen for at sikre it-infrastruktur i hele landet, og mange af tiltagene i aftalen har KL netop også efterlyst. Så derfor glæder aftalen naturligvis KL. Men turbo er ikke det ord, som KL’s formand vil bruge.
 
”Der er for lang tid til, at der er konkrete forbedringer for borgere og virksomheder. Meget kan først realiseres omkring 2020, og det altså lang tid at vente fem år på at få god dækning og kapacitet i nettet både i byer og på landet. Skal Danmark fortsat være et digitalt foregangsland, skal der altså mere til,” siger KL’s formand Martin Damm. 

Særligt i yderområder er der problemer med mobildækningen, og regeringen har med vækstplanen forpligtet sig til at søge at indgå aftaler med teleselskaberne om, hvilke løsninger der skal til for, at forbrugerne kan benytte deres mobiltelefon i yderområder, hvor kun ét selskab tilbyder dækning. 

”Fri roaming i yderområder vil lukke nogle af de huller, der er i dag, og KL opfordrer til, at regeringen hurtigt får sikret det bidrag til forbedret dækning,” siger Martin Damm.

Med vækstplanen lægger regeringen stor vægt på kommunernes muligheder for at bidrage til at sikre bedre dækning i hele landet. Der er bl.a. afsat lånepuljer, som kommunerne kan søge, og aftalen indebærer, at det kan drøftes, om der kan findes finansiering til yderligere lånemidler, hvis det viser sig, at efterspørgslen i kommunerne overstiger de allerede afsatte lånepuljer. 

Men KL mener, at de allerede afsatte midler på 150 mio. kr. er forsvindende små i forhold til de udgifter, der er forbundet med at søge at sikre bedre dækning og udbredelse. Midlerne kan ikke sikre dækning og kan kun dække udgifter til ganske få projekter til understøttelse af udbredelsen. 

”I kommunerne vil vi gerne hjælpe med at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning, men i aftalen beskriver regeringen meget langt, hvad kommunerne kan gøre. Det er ikke gratis aktiviteter, kommunerne opfordres til at tage på sig, og selvom der er afsat en lille lånepulje, løser det ikke problemerne. Puljen er langt fra stor nok og påfører i givet fald også kommunerne store udgifter. Derfor kan det komme til at se ud som om, kommunerne ikke gør, hvad de kan.”

”Derfor vil jeg gerne slå fast, at det er en statslig opgave at sikre den digitale infrastruktur i landet. Pilen kan ikke peges over på kommunerne. Når det er sagt, vil kommunerne gerne hjælpe, og vi trækker gerne i arbejdstøjet for at få bedre digital infrastruktur, hvis regeringen til gengæld sikrer hurtigere handling. Vi kan ikke vente mange år på resultater,” siger Martin Damm. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/15-02-26-aftale-digitalisering-af-dk