12. marts 2015

Den nye kommunale ledelsesform - i det udviklende samarbejde med den frivillige verden

KL & COK tilbyder nu et endagskursus om samarbejdet mellem kommunerne og den frivillige sektor. Kurset er derfor for dig, der organiserer og leder samarbejder mellem kommuner og frivillige, uanset om du er leder, fagprofessionel eller konsulent. Kurset er både relevant for ledere og medarbejdere på kommunale institutioner, for kommunale frivilligheds- eller udviklingskonsulenter og for administrative medarbejdere i frivillige foreninger.

Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige verden, så kræver det en særlig form for kommunal ledelse! Kommunerne kritiseres ofte for "kommunalisering" af frivilligheden og for at styre og lede frivilligheden itu. Men afsættet for kurset er, at frivilligheden både kan og skal ledes og organiseres!

Frivillighed udråbes i dag som velfærdssamfundets redningsmand. Frivillige skal både skabe nærhed og fleksibilitet i velfærden, innovere den offentlige sektor, udvikle lokalsamfundene og afhjælpe presset på de kommunale budgetter. Men frivilligheden er ikke nødvendigvis innovativ, og de frivillige er ikke nødvendigvis særlig interesserede i balancen i kommunale budgetter.

Den særlige ledelsesopgave, der opstår i kommunernes samarbejder med frivillige, borgere, pårørende, lokalsamfund og foreninger, er temaet i Stine Hald Larsens ph.d.-projekt. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området og giver bud på, hvilke krav dette stiller til den nye kommunale ledelsespraksis. Der inddrages skandinaviske og internationale studier af kritiske faktorer for, at samarbejdet mellem kommuner og frivillige resulterer i nye og bedre ydelser til borgerne.

Kursets formål

Formålet med kurset er at klæde de kommunale arbejdspladser solidt på til samarbejdet med frivillige gennem inspiration fra den nyeste forskning inden for områder som forhandlingspraksis, offentlig innovation og partnerskaber.

Ledelse af frivillighed og styring af samarbejdet mellem kommunale arbejdspladser og lokalsamfundet er ikke en samlet teoretisk disciplin eller et samlet forskningsfelt. Der findes ikke én teori eller én samlet model for kommunale ledelse af frivillighed. Men forskningen tyder alligevel på en lang række relevante svar på ledelsesopgaver i forhold til frivillighed.

Forskningen i samarbejdsdreven innovation, samskabelse, forhandlingsledelse og netværksstyring såvel som litteraturen om frivillig ledelse har alle relevant inspiration, input, modeller og konkrete redskaber til ledelsesopgaven. Men hvordan kan du omsætte teorierne til konkret praksis i din daglige kontakt med frivillige, pårørende, lokalsamfund, private virksomheder og foreninger?

På kurset præsenteres du blandt andet for den nyeste forskning i, hvad frivillighed er og for, hvordan du kan anvende den viden i din daglige kontakt med frivillige. Og du præsenteres for skandinaviske og internationale studier af de kritiske faktorer for, at samarbejdet mellem kommuner og frivillige resulterer i nye og bedre ydelser til borgerne.

Kurset giver inspiration og værktøjer til ledelsespraksis og ledelsesadfærd.

På kurset ser vi blandt andet på:
- Hvordan vi kan forstå, hvad frivillighed er
- Hvad frivilligheden kan tilbyde de kommunale arbejdspladser og især, hvad det kræver af de kommunale medarbejdere og ledere at dyrke frivillighedens innovative potentialer
- Hvordan vi kan lede frivilligheden
- Hvad de kritiske faktorer i ledelse af samarbejde med frivillige er
- Hvordan juraen er i samarbejdet med frivillige.

Kurset finder sted d. 23. April.

Tilmelding kan ske her

Kilde: COK