20. marts 2015

Debat: Fælles svar på fælles udfordringer

Vi skal ikke bremse eller bekæmpe urbaniseringen. Men vi skal være langt mere opmærksomme på, hvordan vi kan understøtte, at man også kan bo og drive virksomhed uden for de store byer, skriver KL's formand i et debatindlæg.

Af Martin Damm, KL’s formand

Danmark står over for mange udfordringer. Arrene efter det økonomiske tilbageslag er stadig tydelige, og lige nu ser vi, at konkurrenterne buldrer derudaf, mens vores udvikling kun går langsomt fremad.

Som om det ikke var nok, så udfordres vi også af en betydelig befolkningsvandring fra land til by. Det presser både de kommuner, der har befolkningstilbagegang, og de kommuner som har travlt med at bygge nyt og tilpasse sig en hastig befolkningstilvækst. Vi har dog en fordel ift. mange andre lande, fordi vi er et geografisk lille land. Vi behøver ikke vælge mellem vækst og spredt bosætning. Vi kan skabe sammenhængende løsninger – og det skal vi udnytte.

Derfor skal vi ikke bremse eller bekæmpe urbaniseringen. Men vi skal være langt mere opmærksomme på, hvordan vi kan understøtte, at man også kan bo og drive virksomhed uden for de store byer.

Interessen for debatten er stor, men omfanget af udfordringerne understreger, at vi ikke kan snakke os ud af problemstillingen. Derfor har KL netop præsenteret et debatoplæg med en række forslag til, hvordan vi understøtter den økonomiske vækst i Danmark på en geografisk balanceret måde.

Vores løsningsforslag kommer bredt rundt fra uddannelse, erhvervspolitik og infrastruktur til turisme og planlov. Lad mig her pege på nogle af de væsentligste.

En velfungerende infrastruktur, der binder vores land sammen, er en forudsætning for vækst. Vi ved, at folk gerne vil bo i yderområderne, men det forudsætter ordentlige muligheder for at kunne pendle mellem arbejdspladsen og hjemmet. Hvis danskerne for alvor skal have gavn af de mange milliarder, som staten investerer i infrastruktur, skal der være lettere adgang til trafikknudepunkter. Statens infrastruktur skal med andre ord i langt højere grad tænkes sammen med den kommunale og regionale infrastruktur. KL foreslår derfor, at mindst 15 pct. af investeringerne i infrastruktur fremover skal reserveres til denne opgave.

Samtidig er vi nødt til at se på den digitale infrastruktur. Det lyder som en spøg, men det er faktisk den skinbarlige virkelighed her i 2015, at man i nogle områder af landet skal ud i det fjerneste hjørne af marken for at fange en rimelig mobilforbindelse. Det er ikke godt nok. Og hvad værre er, dårlig mobil- og bredbåndsdækning betyder også, at virksomheder fravælger at slå sig ned i visse områder, at store grupper af borgere er helt afskåret fra at bruge telemedicin, og at gymnasieleverne ikke kan aflevere lektier på skolens it-portal.

Derfor foreslår KL, at en bedre netdækning finansieres med indtægter fra salget af mobil-licenser. Og at regeringen straks sikrer fri roaming i områder med utilstrækkelig dækning.

I alt kommer vi med en række løsningsforslag målrettet såvel landspolitikere som kommunalpolitikere. Kommunalpolitikerne skal skabe sammenhængende løsninger – også på tværs af kommunerne. Og landspolitikerne skal sikre bedre rammer for, at alle kommuner kan udvikle sig på en fornuftig måde og skabe vækst på lokale betingelser. Med fælles svar på fælles udfordringer kan alle dele af Danmark opleve en positiv udvikling.

***

Debatindlægget er bragt i en række regionale medier.