19. marts 2015

Debat: Effektiv sammenhæng i rejsen

En attraktiv kollektiv trafik kræver en mere sammenhængende infrastruktur. Det skriver formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen og peger på kommunerne som vigtige aktører i den planlægning.

Af Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

Jeg skulle for nylig tale på en konference om offentlig trafik i Roskilde, hvor jeg skulle være klokken 9.00. Det betød, at jeg skulle med tog fra Kolding klokken 5.36. Jeg bor i en lille by uden for Kolding. Bussen begynder først at køre klokken 6.00.

Jeg kunne selvfølgelig tage en flekstur, hvis jeg ville lade bilen stå. Men så tænkte jeg på, om jeg mon i den anden ende kunne komme nemt og hurtigt fra stationen i Roskilde og til konferencecenteret.

Jeg valgte i sidste ende at tage bilen hele vejen, men jeg gjorde det først efter lange overvejelser omkring alternativet. Og alternativet er desværre ikke godt nok i dag.

Infrastrukturens fødekæde skal styrkes

Når det drejer sig om vores fysiske infrastruktur, er der brug for en debat om, hvad der skal til for at binde Danmark endnu bedre sammen. I sidste uge lancerede KL debatoplægget ”Fælles svar på fælles udfordringer”. Her tager vi hul på den debat.

I debatoplægget foreslår vi bl.a., at der afsættes midler centralt til at imødegå det eksisterende efterslæb i investeringer i opkoblingen mellem hovedtrafikårerne og den lokale og regionale infrastruktur. Helt konkret foreslås det, at der reserveres fx 15 pct. af den samlede investering til projekter, der sikrer den nødvendige sammenhæng.

Den infrastrukturmæssige ”fødekæde” hen til hovedtrafikårene skal styrkes, hvis den store del af Danmarks borgere og virksomheder, der ikke har adresse langs hovedtrafikårene, også skal have glæde af de store investeringer. Derfor foreslår vi også, at kommuner, region og trafikselskab i hver region forpligtiges til at udarbejde en særlig fælles pendlerstrategi med fælles strategiske målsætninger, fælles investeringsplan mv.

Togaftalen er god, men kan ikke stå alene

I sidste uge blev der indgået en aftale om en ny kontrakt for DSB. Den stiller blandt andet krav om flere togafgange og siddepladser, skærpede krav om tog til tiden, og den gør det muligt for DSB at indlede indkøb af el-tog. Det er en god aftale, men den kan ikke stå alene.

Det er godt med en langsigtet økonomisk aftale, som giver mulighed for et bedre samarbejde med trafikselskaberne om effektive skift mellem tog og bus, og en hurtigere samlet rejse for borgerne. Der er et puslespil i forhold til statens baner, og derfor foreslår KL, at der fastsættes nogle formelle rammer for, at kommuner og regioner via trafikselskaberne inddrages i en gensidig dialog med staten under selve tilblivelsen af statens trafikplan.

I aftalen med DSB afsættes der 16 millioner kroner til en såkaldt stationsanalyse, som har til formål at se på optimering og inddragelse af andre interessenter, blandt andet kommunerne med henblik på anvendelse af bygninger og arealer tilknyttet stationerne. I kommunerne er vi meget interesserede i at blive inddraget i denne væsentlige analyse så tidligt som muligt, da vi jo bl.a. planlægger for udvikling af stationsområderne og skal varetage mange hensyn.

Bycentrene i vores stationsbyer er i konstant udvikling og omdannelse, og her er det vigtigt at tænke transport og mobilitet med ind så tidligt som muligt.

Kollektiv trafik for enhver pris?

Det er vigtigt med et offentligt transportsystem, der dækker bredt og binder Danmark sammen. Jeg er optaget af, at vi får givet nogle mere attraktive kollektive tilbud til folk. Det skal der til, før flere for alvor vil skifte fra de individuelle alternativer.

Hvis vi kan få flere til at vælge bussen og toget, så er der mange fordele. Blandt andet aflaster vi trafikken i midtbyerne, og samfundet kan på sigt spare store beløb til udbygning af vejinfrastruktur samtidig med, at vi mindsker støj og luftforurening i bycentrene.

Men der er også tyndt befolkede områder i Danmark, hvor vi må spørge os selv, om gevinsten ved en busrute med meget få passagerer står mål med udgifterne. Her må vi sammen udvikle alternativer. De populære flextursordninger er gode, men risikerer at blive en stigende økonomisk byrde for kommunerne.

Derfor foreslår KL, at der nedsættes et ekspertudvalg, der skal undersøge, hvordan man kan understøtte mobiliteten i de geografiske områder, der i dag ikke er tilstrækkeligt dækket af kollektiv trafik.

Et sted er billetprisen en helt særlig udfordring. Det er på vores færger til øerne. Her bakker vi op om statens arbejde med at finde ekstra midler, som kan nedsætte færgetaksterne til et niveau, så færgerne ikke opleves som en ”betalingsring”, som lægger hindringer for både turisme og bosætning. Øerne har hårdt brug for at kunne udvide turismesæsonen og dermed skabe levegrundlag for flere.

****

Debatindlægget er bragt i dag, den 19. marts, på Altinget.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    KL vil skabe vækst og udvikling i hele landet