09. marts 2015

Danskerne vil sætte turbo på landdistrikterne

Stort flertal af danskerne bakker op om initiativer for at skabe vækst og udvikling i landdistrikter, viser ny Momentum-undersøgelse. 8 ud 10 mener, at der bør investeres kraftigt i digital infrastruktur, så det bliver nemmere at bo og drive virksomhed på landet. Stort flertal mener også, at der bør investeres i fysisk infrastruktur og nedrivning af forfaldne huse.

Befolkningen giver i den grad grønt lys til, at der i de kommende år investeres i at skabe bedre rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. Det viser en ny Momentum-undersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning har forholdt sig til en stribe spørgsmål om indsatsen i forhold til landdistrikter.

Hele 71 procent erklærer sig enige i, at landspolitikerne bør arbejde målrettet for at skabe bedre betingelser for vækst og udvikling i landdistrikter, mens kun seks procent er uenige. 61 procent mener også, at samfundet bør sikre, at der er jobmuligheder i landdistrikter. Og et flertal på 55 procent er enige i, at politikerne i de kommende år bør prioritere højere at skabe vækst og udvikling i landdistrikter frem for i de største byer. Kun 12 procent er uenige.

I Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen Damsgaard sig over resultaterne.

»De giver et klart signal om, at danskerne gerne vil, at der skal ske udvikling i hele landet – også i landdistrikterne. Og det er rigtig dejligt og et klart signal til landspolitikerne i et valgår,« siger Steffen Damsgaard.

Også når danskerne spørges til de konkrete indsatser, er der stor vilje til at bakke op om landdistrikterne. 8 ud af 10 mener, at samfundet bør investere kraftigt i digital infrastruktur (for eksempel mobil- og bredbåndsforbindelser), så det bliver nemmere at bo og drive virksomhed i landdistrikter. 65 procent mener også, at der skal investeres kraftigt i fysisk infrastruktur (for eksempel veje og offentlig transport), og 6 ud af 10 vil bruge betydelige midler på at renovere og nedrive faldefærdige huse, som skæmmer landdistrikter.

KL kræver investeringer

KL-formand Martin Damm mener, at investeringer i både digital og fysisk infrastruktur og nedrivning af forfaldne huse på landet er nødvendigt i langt større omfang, end det er sket hidtil.

»Vi har brug for de store byer som vækstmotorer for de enkelte landsdele og Danmark som helhed. Men ingen kan have interesse i, at nogle dele af landet bare efterlades på perronen, når væksttoget kører. Derfor bør Folketinget træffe en principiel beslutning om, at vi som samfund sikrer de nødvendige rammer for, at det kan være attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i mindre byer og landdistrikter,« siger Martin Damm.

KL er lige på trapperne med et debatoplæg, der giver et samlet bud på, hvordan vi skaber bedre rammer for vækst og udvikling i hele landet. Og Martin Damm kan godt løfte så meget af sløret, at investeringer i digital og fysisk infrastruktur og nedrivning af forfaldne huse vil være en del af oplægget.

Netop nedrivning af huse er en indsats, som ifølge landdistriktsforsker Thorkild Ærø, direktør i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet, har stor betydning, hvis landsbyer skal komme ind i en positiv udvikling.

»Det er meget vigtigt at få fjernet de forfaldne boliger fra boligmarkedet i landdistrikterne. De spærrer for nogle kvaliteter, som måske kunne lokke tilflyttere til,« siger Thorkild Ærø.

Og udfordringen er til at få øje på. SBI er tidligere nået frem til, at der er hele 60.000 boliger på landsplan, hvor det vil tjene lokalsamfundet bedst, hvis de blev revet ned.

Thorkild Ærø tolker resultaterne i Momentum-undersøgelsen på to måder. Dels at det i et vist omfang er en ”gratis omgang”, hvor det er forholdsvist nemt at bakke op for respondenterne. Men derudover afspejler resultaterne også, at folk generelt tænker positivt om landområder.

»Vi har gentagne gange i undersøgelser fundet præferencer for at bo på landet eller i en landsby, men det er altså ikke alle, der realiserer drømmen. Måske er drømmen romantisk og præget af store forventninger, der ikke helt svarer til virkeligheden, for vores undersøgelser viser også, at omkring en fjerdedel af tilflytterne til landets yderområder faktisk allerede er flyttet igen efter et år,« siger Thorkild Ærø.

Slut med centralisering af uddannelser

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, erklærer sig meget enig med flertallet i Momentum-undersøgelsen i, at der skal prioriteres og investeres for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Carsten Hansen mener, at det kort sagt handler om at understøtte, at »folk har noget at leve af og noget ordentligt at leve i«.

»Jeg tror på, at hvis der er gode jobmuligheder i et område, så bliver man boende eller flytter endda dertil. Det at have arbejdspladser er en meget vigtig faktor i forhold til en række andre ting: Tilflytning, boligsalg og så videre. Så det handler i høj grad om at få skabt vækst og arbejdspladser. Men det handler også om at få udviklet de små byer, så beboerne kan have et godt fritidsliv, god adgang til indkøb og ordentlige institutioner inden for overkommelig køreafstand,« skriver Carsten Hansen i en kommentar til Momentum.

Ministeren mener også, at der er sket meget godt for landdistrikterne, siden ministeriet blev oprettet for knap tre et halvt år siden:

»Vi hører stort set aldrig om den rådne banan mere, og der fokuseres mere og mere på de landdistrikter, der er i udvikling. Men vi er bestemt ikke i mål endnu, for landdistrikternes problemer udspringer jo dybest set af nogle grundlæggende samfundsforandringer, hvor danskerne flytter fra de mindre bysamfund til de større byer. Realistisk set er det ikke en samfundsforandring, vi kan vende, men vi kan gøre meget for at styrke de rammer, der er, for at man lokalt kan bygge stærke fællesskaber i vækst op.«

Carsten Hansen fremhæver forbedringer på bredbåndsområdet og den statslige støtte til nedrivning eller istandsættelse af faldefærdige huse som nogle af de vigtigste initiativer for landdistrikterne i regeringens levetid. Dertil kommer en række vækstinitiativer med turisme, fødevarer og vedvarende energi som meget vigtige indsatsområder, hvilket ifølge ministeren især er til fordel for virksomheder på landet.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, mener dog, at politikerne kan gøre meget mere endnu for at skabe bedre rammer for udvikling af landdistrikterne.

»For det første skal mobil- og bredbåndsdækningen op på 100 procent. Derudover skal planloven ændres, så den ikke begrænser bosætning og kystturismen, som den gør i dag. Og det er også afgørende, at man kan gå på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler i de mindre provinsbyer. Det nytter heller ikke at centralisere professionshøjskolerne yderligere, hvis vi skal kunne rekruttere folk og have en offentlig sektor, der også fungerer uden for de store byer,« siger Steffen Damsgaard.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk