10. marts 2015

Danskerne: Landdistrikter skal have hjælp til at skabe vækst og udvikling

Stort flertal af danskerne bakker op om initiativer for at skabe vækst og udvikling i landdistrikter. Især digital- og fysisk infrastruktur og nedrivning af forfaldne huse bør prioriteres.

Befolkningen giver i den grad grønt lys til, at der i de kommende år investeres i at skabe bedre rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. Det viser en ny Momentum-undersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning har forholdt sig til en stribe spørgsmål om indsatsen i forhold til landdistrikter.

Hele 71 procent erklærer sig enige i, at landspolitikerne bør arbejde målrettet for at skabe bedre betingelser for vækst og udvikling i landdistrikter, mens kun seks procent er uenige. 61 procent mener også, at samfundet bør sikre, at der er jobmuligheder i landdistrikter. Og et flertal på 55 procent er enige i, at politikerne i de kommende år bør prioritere højere at skabe vækst og udvikling i landdistrikter frem for i de største byer. Kun 12 procent er uenige. 

I Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen Damsgaard sig over resultaterne.

”De giver et klart signal om, at danskerne gerne vil, at der skal ske udvikling i hele landet – også i landdistrikterne. Og det er rigtig dejligt og et klart signal til landspolitikerne i et valgår,” siger Steffen Damsgaard. 

KL kræver investeringer

Også når danskerne spørges til de konkrete indsatser, er der stor vilje til at bakke op om landdistrikterne. 8 ud af 10 mener, at samfundet bør investere kraftigt i digital infrastruktur (for eksempel mobil- og bredbåndsforbindelser), så det bliver nemmere at bo og drive virksomhed i landdistrikter. 65 procent mener også, at der skal investeres kraftigt i fysisk infrastruktur (for eksempel veje og offentlig transport), og 6 ud af 10 vil bruge betydelige midler på at renovere og nedrive faldefærdige huse, som skæmmer landdistrikter. 

Ifølge KL-formand Martin Damm er det da også nødvendigt med investeringer i et langt større omfang, end det er sket hidtil.

”Vi har brug for de store byer som vækstmotorer for de enkelte landsdele og Danmark som helhed. Men ingen kan have interesse i, at nogle dele af landet bare efterlades på perronen, når væksttoget kører. Derfor bør Folketinget træffe en principiel beslutning om, at vi som samfund sikrer de nødvendige rammer for, at det kan være attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i mindre byer og landdistrikter,” siger Martin Damm.

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, erklærer sig meget enig med flertallet i Momentum-undersøgelsen i, at der skal prioriteres og investeres for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. 

”Jeg tror på, at hvis der er gode jobmuligheder i et område, så bliver man boende eller flytter endda dertil. Det at have arbejdspladser er en meget vigtig faktor i forhold til en række andre ting: Tilflytning, boligsalg og så videre. Så det handler i høj grad om at få skabt vækst og arbejdspladser. Men det handler også om at få udviklet de små byer, så beboerne kan have et godt fritidsliv, god adgang til indkøb og ordentlige institutioner inden for overkommelig køreafstand,« skriver Carsten Hansen i en kommentar til Momentum.

Du kan læse mere om hvad danskerne mener, der skal gøres for at skabe vækst og udvikling i Momentums artikel.