24. marts 2015

Dansk ungdomsledighed dykker mest i EU

Ledighedsgraden blandt unge under 25 år er faldet med hele 23 procent i Danmark det seneste år, viser kortlægning fra KL’s nyhedsbrev Momentum. Det er det største fald i EU.

Danmark er det land i EU, som har haft det største fald i ungdomsledigheden det seneste år. I januar 2015 var 10,8 procent af de under 25-årige ledige mod 14,1 et år tidligere. Det svarer til et fald på næsten en fjerdedel. Det viser en kortlægning, som Momentum, KL’s nyhedsbrev, har foretaget på baggrund af nye tal fra Eurostat, EU’s statistiske kontor.

Udviklingen glæder beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S).

»Det er meget positivt, når vi nu kan se, at ledigheden blandt unge under 25 år er faldet næsten en fjerdedel det seneste år. Unge mennesker har nemlig et langt arbejdsliv foran sig, og omkostningerne for både den enkelte og samfundet er enorme, hvis unge ender med at hænge fast i ledighed,« melder ministeren i en skriftlig kommentar til Momentum.

Udviklingen betyder, at Danmark nu har den femtelaveste ungdomsarbejdsløshed blandt de 30 europæiske lande, der indgår i opgørelsen. Kun Tyskland, Norge, Østrig og Island har en lavere ledighed blandt de unge.

Ledigheden for alle aldersgrupper under ét er også faldet i Danmark, men dog kun med det halve af ungdomsarbejdsløsheden, og her er der ni andre lande, som har oplevet et større relativt fald end Danmark. Noget tyder derfor på, at de forbedrede konjunkturer ikke alene kan forklare det store fald i ungdomsarbejdsløsheden.

Her peger både beskæftigelsesministeren og flere andre aktører på, at kontanthjælpsreformen kan være en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor den danske ungdomsledighed er faldet så markant. Reformen trådte i kraft pr. 1. januar 2014, og en væsentlig del af reformen var netop at flytte flere unge fra kontanthjælp til job eller uddannelse. De væsentligste ændringer gjaldt ganske vist aldersgruppen fra 25 til 30 år, som ikke er omfattet af Eurostats tal for ungdomsarbejdsløshed, men Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, mener alligevel, at kontanthjælpsreformen spiller en rolle for, hvorfor ledigheden er faldet så markant for de unge under 25 år.

»Først og fremmest gav kontanthjælpsreformen et kraftigt signal til alle parter om, at vi som samfund ikke kan være bekendt, at vi bare lader unge mennesker gå ledige på en passiv ydelse. Både de unge selv og alle omkring dem har et ansvar for, at de kommer i uddannelse eller job, hvis det overhovedet er muligt,« siger Jacob Bundsgaard til Momentum.

Du kan læse hele Momentum-artiklen her.