12. marts 2015

Budgettering af skat og generelle tilskud

KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2014 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2016 og budget-overslagsårene 2017-2019. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2015.

Sagen

Skatte- og tilskudsmodellen kan anvendes af kommunen til at udarbejde skøn for kommunens provenu af kommunal indkomstskat, dødsboskat, udgifter til det skrå skatteloft samt tilskuds- og udligningsbeløb i budgetåret og de tre budgetoverslagsår.

Endvidere kan modellen anvendes til at gennemføre følsomhedsanalyser fx i forhold til valget mellem selvbudgettering og statsgaranti for budgetåret 2016, når statsgarantien er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beregningerne i skatte- og tilskudsmodellen foretages online via en hjemmeside. Det er muligt for kommunen at gemme de oplysninger, kommunen indberetter, samt løbende at downloade de vejledninger, som KL udsender.

Skatte- og tilskudsmodellen kan i princippet anvendes 24 timer i døgnet.

 

Nyt i skatte- og tilskudsmodellen

I tidligere versioner af skatte-og tilskudsmodellen har det været muligt for kommunen at tilmelde op til 3 brugere af modellen. Det kan kommunen fortsat, men i den nye version får hver bruger tildelt sit eget område. I det brugerspecifikke område kan brugeren arbejde uafhængigt af kommunens øvrige brugere og uden at påvirke de beregninger, som andre har foretaget. Endvidere generes automatisk en fællesbruger for kommunen, som alle kommunens brugere har adgang til.

Kommunens brugere kan flytte data mellem eget område og fællesbrugerens område, og endelig kan gemte data slettes. Hensigten med omlægningen er at gøre det lettere for kommunen at administrere beregninger, der foretages på modellen.

I løbet af 2014 blev modellen udvidet og forbedret på en række områder. Herunder blev skatte- og tilskudsmodellen på forsøgsbasis udvidet med 3 nye tabeller vedrørende kommunens efterreguleringsbeløb. Tabeller kan anvendes til analyser af konsekvenser af ændringer i udgiftsbehov og skattegrundlag. De nye tabeller er nu en permanent del af modellen.

Herudover blev modellens sammenstilling af valget af garanti med valget af selvbudgettering udvidet med en automatisk belysning af betydningen af ændringer i lands- og hovedstadsparametre. Tabellen belyser, hvor meget, der skal rykkes på KL’s skøn, før valget mellem statsgaranti og selvbudgettering tipper. Når statsgarantien for 2016 udmeldes sidst i juni forventes det, at den automatiske belysning igen i år vil indgå i modellen.

Det forventes desuden, at den nye udgave af skatte- og tilskudsmodellen vil give adgang til historiske data for kommunens skattegrundlag, sådan at kommunen kan sammenligne sin egen udvikling med landets udvikling i skattegrundlaget for de senere år.

 

Tilmelding

Såfremt kommunen ønsker at anvende den nye skatte- og tilskudsmodel, skal kommunen oprette sig som bruger på modellens hjemmeside http://www.tilskudsmodel.kl.dk/.

Oprettelsen sker ved, at kommunens brugere på modellens hjemmeside udfylder boksen "Tilmelding". I forbindelse med oprettelsen vil der blive efterspurgt oplysninger om email-adresse, navn, telefonnummer og ean-nummer. Brugerne vil herefter pr. e-mail modtage egen adgangskode samt adgangskode og brugernavn for kommunens fællesbruger.

Prisen for anvendelse af skatte- og tilskudsmodellen i 2015 er 27.500 kr. + moms pr. kommune.

Skatte- og tilskudsmodellen for budgetåret 2015 lukkes mandag den 16. marts. Fra tirsdag den 17. marts vil det være muligt at oprette sig som bruger af modellen for 2016.

Første udgave af skatte- og tilskudsmodellen for budgetåret 2016 forventes sat i drift  mandag den 23. marts. Abonnenter vil automatisk få besked pr. mail, når det er sket.

 

Kontaktperson i KL

Henvendelser vedrørende KL’s skatte- og tilskudsmodel kan rettes til Per Schollert Nielsen, tlf. 33 70 33 85, psn@kl.dk eller Mette Rosenbeck, tlf. 33 70 37 95, mtr@kl.dk.