07. maj 2015

Trivselsmåling er ikke i mål

Langt størstedelen af eleverne trives i folkeskolen. Det viser en ny trivselsmåling, som 470.000 folkeskoleelever fra 0.-9. klasse har medvirket i. Og det er rigtig glædeligt. Men den nye måling viser også, at vi ikke er i mål.

Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, og Silke Fogelberg, formand for Danske Skoleelever

For eksempel giver fire procent af eleverne udtryk for, at de tit eller meget tit er blevet mobbet det seneste skoleår. 19 procent af eleverne oplever, at lærerne aldrig eller sjældent kan skabe ro i klassen. Og 20 procent af eleverne kan aldrig eller sjældent hurtigt koncentrere sig, hvis de bliver forstyrret i undervisningen. Det er ikke godt nok.

Undersøgelsen må ikke stå og samle støv på skolelederens kontor. Det er vigtigt, at de enkelte skoler dykker ned i egne resultater og bruger målingen fokuseret og aktivt. Med målingen i hånden skal udviklingen følges år for år, og spørgsmålet man skal stille er: Får vi reduceret andelen af elever, der giver udtryk for, at de ikke trives?

Vi har alle et fælles ansvar for at skabe en folkeskole med trivsel i højsædet. Derfor er det nødvendigt, at undersøgelsen lokalt bliver brugt som et fælles redskab, og at alle relevante parter inddrages i arbejdet for at styrke trivslen og læringsmiljøet.

Det gælder ledere, lærere, pædagoger, forældre og ikke mindst eleverne. Det er eleverne, der skal trives, og derfor også eleverne, som i høj grad skal inddrages i løsningerne.

*****************************************************

Debatindlægget er bragt i dagbladet Information den 5. maj 2015.