03. maj 2015

Sundhedshuse skal supplere supersygehuse

Mange danskere vil få meget længere til et akutsygehus, når den nye struktur med supersygehuse er fuldt rullet ud i 2020. Det viser ny KL-analyse. KL mener, at det kræver en markant oprustning af det nære sundhedsvæsen med blandt andet flere sundhedshuse, så ingen borgere kommer i klemme.

671.000 danskere vil i 2020 få mere end 30 kilometer til et sygehus med akutmodtagelse. Det er næsten dobbelt så mange som i 2011. Det viser en ny KL-analyse af, hvordan afstanden til nærmeste sygehus med akutmodtagelse udvikler sig fra 2011 og til 2020, hvor den nye struktur med supersygehuse skulle være fuldt implementeret.

Den udvikling påvirker i særlig grad de +65-årige, som i gennemsnit bor længere væk fra sygehusene end befolkningen generelt. Eksempelvis vil hver tredje over 65 år (338.000 mennesker) få mere end 20 km til en akutmodtagelse i 2020, hvor det i 2011 kun var 23 procent (234.000 mennesker). Analysen regner med fugleflugtsafstand, hvilket vil sige, at den reelle afstand på vejene vil være endnu længere.

KL-næstformand Erik Nielsen mener, at tallene er en solid understregning af, at der er stort behov for at udvikle det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne – i tæt samarbejde med praktiserende læger og regioner – kan tage sig af de sundhedsopgaver, som ikke kræver behandling på et supersygehus.

”Den nye sygehusstruktur øger i den grad behovet for at styrke sundhedsvæsenet uden for sygehusene. En stor del af løsningen er effektive og kompetente sundhedshuse, hvor kommuner, praktiserende læger og regioner i samarbejde kan løfte en stor del af den opgave, som ikke kræver, at man møder op på et akutsygehus. Det kan være kontrol i forbindelse med kronisk sygdom, telemedicin og en række sygeplejefaglige indsatser,” siger Erik Nielsen.

Han forestiller sig, at der skal være sundhedshuse i langt de fleste kommuner og nogle steder flere end ét, hvis borgerne skal sikres en god behandling og pleje i trygge rammer. KL vil derfor også kræve, at det nære sundhedsvæsen bliver et væsentligt emne, når KL på mandag indleder forhandlingerne med finansminister Bjarne Corydon om de økonomiske rammer for kommunerne i 2016.

”Det vigtigste er, at vi tager udgangspunkt i borgernes behov, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret. Og det er for sent, hvis vi venter, til de nye sygehuse står klar. Det første skridt er derfor, at vi snarest muligt får strikket en rigtig god og holdbar plan sammen for, hvordan vi løser den udfordring, at markant flere borgere får langt til et akutsygehus,” siger Erik Nielsen, som pointerer, at KL ikke møder op til forhandlingerne med et krav om et bestemt beløb til udvikling af det nære sundhedsvæsen:

”Men det er afgørende, at vi får en plan. Og den skal naturligvis indeholde et bud på, hvordan vi løser den økonomiske udfordring. Der er ingen tvivl om, at udbygningen af det nære sundhedsvæsen og etablering af sundhedshuse kræver, at vi samfundsøkonomisk prioriterer det meget højt i de kommende år.”

Erik Nielsen slår fast, at KL bakker fuldt op om den nye sygehusstruktur med færre og mere specialiserede supersygehuse. Men det er afgørende at diskutere de udfordringer, som det giver, når borgerne får længere til et akutsygehus.