12. maj 2015

Sundhedsfremmende besøg til 3-4 årige

I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes alle familier med børn i 3-4 års alderen et sundhedsfremmende hjemmebesøg, som en forebyggende indsats rettet mod kost og bevægelse, samt for at styrke sundhedsadfærden hos forældrene i forhold til deres børn.

Formål
Formålet med hjemmebesøget hos familier med børn i 3-års alderen er:

  • At tilbyde en generelt forebyggende indsats i forhold til kost og bevægelse.
  • At styrke forældrenes opmærksomhed og motivation til en forbedret sundhedsadfærd i forhold til deres børn.

Målgruppe
Børn i 3-4 års alderen samt deres forældre.

Indhold
Det sundhedsfremmende hjemmebesøg hos familier med 3-4 årige børn i Faaborg–Midtfyn Kommune ligger indenfor den kommunale sundhedstjeneste. Alle familierne tilbydes et hjemmebesøg á 1 time med en sundhedsplejerske. Sundhedsplejerskerne er vant til at komme i hjemmene og har en stor sundhedsfaglig viden omkring kost og bevægelse i forhold til børn. Hjemmebesøg er derfor en god ramme for en dialog med familien, fordi de er på ”hjemmebane”. Forud for hjemmebesøget har forældrene fået tilsendt et spørgeskema omhandlende familiens kost og motionsvaner. Spørgeskemaet danner efterfølgende grundlaget for den motiverende samtale med familien, hvis der er udfordringer ift. barnets BMI eller kostvaner.  På hjemmebesøget bliver børnene målt og vejet. Børnenes BMI bliver ført ind i Body Mass Index skemaet, så forældrene kan se, hvor barnets BMI ligger. Dette skaber en mulighed for at tale med forældrene om den reelle vægt, set i forhold til forældrenes opfattelse af barnet. Familien opstiller slutteligt mål for deres sundhedsadfærd og disse noteres i en elektronisk journal. Efter ca. 6 måneder kontaktes familien telefonisk med henblik på at følge op på de opstillede mål. Der aftales opfølgende besøg efter behov.

På hjemmebesøget udleveres også bogen ”Spis, leg og ha` det godt”, som er en bog udarbejdet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Bogen indeholder relevant materiale om kost og motion til familier med børn i 3-4 års alderen. Der udleveres også en pjece med oversigt over relevante aktiviteter i lokalområdet.

Der foretages løbende evaluering og tilretning af arbejdsgangen og indholdet i besøgene.

Effekt
Ud af 583 familier som fik tilbudt indsatsen, takkede 445 ja, imens 145 sagde nej.
Ud af disse, blev 8% af børnene vurderet tynde, 84 % blev vurderet som normalvægtige og 8 % blev vurderet som værende overvægtige. Der blev set geografiske forskelle og andre faktorer som spiller en rolle for barnets vægt.
Det vurderes at ca. 10 % af familierne vil have behov det opfølgende hjemmebesøg.  Nogle vil også have brug for en henvisning til praktiserende læge, tale-høre konsulenter, børne ergo-fysioterapeut m. fl. med henblik på yderligere udredning. Alle familierne som tog imod det forebyggende tilbud, takkede dog også ja til det opfølgende besøg.
Efterfølgende blev der lavet en lille pilotundersøgelse med 35 overvægtige børn, hvoraf svarprocenten var 66 %, svarende til 23 familier. Her blev familierne spurgt, om de havde ændret deres livsstil lidt eller meget efter det sundhedsfremmende besøg.
Resultat af undersøgelsen var:

  • 74 % af de spurgte familier har ændret deres livsstil lidt
  • 9 % svarer at de har ændret deres livsstil helt
  • i alt havde 83 % af de adspurgte familier altså haft positiv gavn af det sundhedsfremmende besøg.

Organisering
De fedmeforebyggende besøg er organiseret i Den Kommunale Sundhedstjeneste som en afdeling under sekretariatet Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn Kommune

Finansiering
Kommunal finansiering

Kontakt
For yderligere information kontakt Irene Lund: iap@faaborgmidtfyn.dk