27. maj 2015

Rapport om folkeskolereformen og konfirmationsforberedelse

Folkeskolereformen og den længere skoledag har betydet, at der mange steder er sket ændringer i konfirmationsforberedelsen. Folkekirkens Uddannelses- og Forskningscenter har i februar 2015 udgivet en rapport om folkeskolereformen og konfirmationsforberedelse.

Rapporten viser, at langt det meste af konfirmationsforberedelsen foregår i skoletiden, men hvor den før reformen ofte var placeret i morgentimerne, er den nu ofte placeret i eftermiddagstimerne. Rapporten fremhæver, at der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i planlægningen af skoledagen, og at konfirmationsforberedelsen ikke kan indregnes i skoletiden, hverken den fagopdelte eller den understøttende undervisning.

Det generelle billede er, at kommunerne er opmærksomme på reglerne vedr. konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering, timetal og holdstørrelse. Rapporten viser desuden, at der er et positivt samarbejde lokalt. Langt de fleste af de præster (91 pct.), der har medvirket i undersøgelsen, vurderer således, at de forhandlinger, der er foregået i forbindelse med, at man har fastlagt tidspunktet for konfirmationsforberedelsen har påvirket samarbejdet mellem præst og skole enten meget positivt, positivt eller at samarbejdet er uforandret.

Læs hele rapporten her >>>