19. maj 2015

Prognose: 35 kommuner får færre borgere i 2025

Godt en tredjedel af de danske kommuner vil have færre borgere i 2025, end de har i dag. Det forudser Danmarks Statistik i en ny befolkningsprognose. KL vil kæmpe for, at alle får de rette betingelser for at skabe vækst og udvikling.

Læsø, Lolland og Bornholm er de kommuner, som ifølge Danmarks Statistiks nye befolkningsprognose vil få det største fald i befolkningstallet frem mod 2025. Henholdsvis 12, 10 og 9 procent færre indbyggere end i dag forventes de tre kommuner at have om ti år. Yderligere fem kommuner står til at tabe mere end fem procent af indbyggerne, og i alt forventer Danmarks Statistik, at 35 kommuner vil have færre borgere i 2025.

Det samlede folketal i Danmark vil ifølge prognosen stige med 4,4 procent frem mod 2025, og det er primært de største bykommuner og kommunerne omkring hovedstaden, som forventes at få flere indbyggere. København, Frederiksberg og Aarhus er de tre kommuner, som står til den største stigning i befolkningstallet med henholdsvis 19, 12 og 11 procent.

KL-formand Martin Damm påpeger, at rykket mod de største byer har stået på i nogle år og ikke nødvendigvis kan eller skal standses. Men det er vigtigt, at alle områder i landet har de rette betingelser for at skabe vækst og udvikling.

”Det er et af KL’s vigtigste fokuspunkter i disse år, at vi ikke må tabe nogen dele af landet. Alle steder skal der være en infrastruktur og nogle rammer, der gør, at folk kan leve og arbejde dér, og at virksomheder kan etablere sig og vokse i området. Der er en række områder, hvor det kan blive langt bedre end i dag, og derfor presser KL hårdt på over for regeringen og Folketinget,« siger Martin Damm.

KL fremlagde i marts debatoplægget ”Fælles svar på fælles udfordringer” med en lang række bud på, hvordan staten og kommunerne kan skabe bedre betingelser for vækst og udvikling i hele landet. Det indeholdt blandt andet forslag til at sikre langt bedre mobil- og bredbåndsforbindelse og en stærkere opkobling af regional- og lokaltrafikken til de store hovedtrafikårer. Derudover har KL fremlagt 32 konkrete forslag til, hvordan planlovgivningen bør ændres for at skabe mere vækst og udvikling i lokalområderne. Og netop nu er det nogle af de krav, som KL fremfører over for regeringen i forhandlingerne om kommunernes økonomi for næste år.

I Lolland Kommune – som står til at tabe 10 procent af indbyggerne de næste 10 år – er borgmester Holger Schou Rasmussen klar til kamp for at vende udviklingen, siger han til Politiken.

”Vi satser for eksempel på grøn energi for at skabe og tiltrække arbejdspladser. Det er ikke en naturlov, at vi skal miste indbyggere. For 100 år siden var Nakskov den hurtigst voksende by i Danmark, så vi kan ikke bare fremskrive forholdene med en lineal,” siger Holger Schou Rasmussen.

Han efterlyser en samlet handlingsplan for, hvordan Danmark skal se ud om 25 år, så det ikke bare bliver lappeløsninger.