05. maj 2015

Nye webprincipper skal sikre bedre brugeroplevelse på Roskilde.dk

Roskilde Kommune er i gang med at implementere nye webprincipper, som skal sikre, at kommunens hjemmeside bliver mere brugervenlig. Her arbejder man både med en pjece og to plakater, som skal gøre det nemt for kommunens medarbejdere at prioritere og vinkle indholdet.

Søg børnehaveplads til dit barn. Se hvornår dit affald bliver hentet. Og find hoved og hale i barselsreglerne. Kommunernes hjemmesider indeholder en masse information. Ofte også en del forældede artikler, eller sider som ikke burde være oprettet. Problemet er, at et overload af information gør det sværere for borgerne at finde det, de leder efter. Derfor er det vigtigt hele tiden at rydde op og tænke sig om en ekstra gang, inden man vælger en kommunikationskanal. 

Det er bl.a. baggrunden for, at Roskilde Kommune i foråret 2014 udviklede nogle nye webprincipper, som skal gøre det nemmere for medarbejderne at producere relevant indhold, der er til gavn for borgerne. Principperne er formuleret kort i en pjece og visuelt skitseret på to plakater, som kan hænges på væggen.

Vi har talt med kommunens online mediechef, Rune Stæhr, for at høre om tankerne bag de nye principper. Du kan finde dem i bilagene nederst i artiklen.

Hvorfor lavede I de nye webprincipper?

Efter flere års anvendelse af en webstrategi som styringsredskab for webindsatsen – har vi valgt at introducere nogle webprincipper som supplement. Primært fordi de egner sig bedre i format til at udbrede webarbejdet og kommunikationskompetencerne i organisationen.

Hvordan var processen med at udvikle dem?

Det har primært været vores weborganisation (14 personer), der har været med i udviklingsprocessen og vores interne grafiker, der har designet folderen og de tilhørende plakater. Jeg har været tovholder i processen og har involveret vores top- og mellemleder niveau undervejs.

Hvad gør I nu for at få medarbejderne til at bruge principperne?

Vi er netop i gang med en charmeoffensiv – hvor vi inviterer os ud i afdelingerne i kommunen. Med henblik på at præsentere webprincipperne i de enkelte kontorer og diskutere udviklingspotentiale på de fagspecifikke områder.

Hvordan virker de? Kan I mærke forskel fra før?

Det er nok lidt for tidligt at svare på – men jeg forventer, at de hen over det næste års tid vil højne kvaliteten af vores webindhold og skabe bedre brugeroplevelser. Lige nu bruges de også som inspiration ift. arbejdet med vores kommende nye intranet. Så det er også med til at forankre dem i organisationen.

Har I gode råd til andre kommuner ift., hvad der er vigtigt at huske, når man laver nye webprincipper?

Ledelsesforankring er vigtig – især mellemlederniveauet – da det er dér, driftsansvaret og prioritering af webindsatsen ofte ligger (afhængig af weborganisationen). Men det vigtigste er at få sin weborganisation med som ambassadører for principperne for at få dem udbredt i hele organisationen. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at sikre, at webprincipperne er håndgribelige – og understøttes af en masse konkrete eksempler, som organisationen kan forstå.

For yderligere information kontakt online mediechef i Roskilde Kommune: Rune Stæhr.

YDERLIGERE MATERIALE