13. maj 2015

Ny strategi for Fælleskommunalt Geodata-samarbejde (FKG)

Fælleskommunalt Geodatasamarbejde, får ny strategi for 2016-2020, som har fokus på anvendelsen af geodata.

Strategien er bygget op om fire hovedtemaer:

  • Geodata skal være tilgængeligt for alle
  • Data vises på kort
  • Øget anvendelse af data
  • Samarbejde om geodata

Med strategien sigtes der mod, at alle geodata skal standardiseres efter FKG-datamodellen, samt samles i en fælles database.

Data får yderligere værdi, når de vises på kort og kan give bedre beslutningsgrundlag og understøtte den kommunale kerneopgave. Dette kan for eksempel ske ved at foretage geografiske analyser af, hvor en ny skole skal placeres for, at den giver mest mulig værdi for flest borgere. De forskellige placeringer, kan vises på kortet og giver et hurtigt og godt overblik over mulighederne.

For at kommunerne kan udnytte mulighederne i dataanalyser, kræver det, at geodata-medarbejderne skal opkvalificeres, således at de får bedre muligheder og kompetencer til at udføre disse analyser og anvende dataanalyser i kommunens arbejde.  Dette skal sikres ved en dataanalytiker-uddannelse, som KL foranstalter.

Sidst men ikke mindst, er der fokus på samarbejde mellem kommuner. FKG-projektet vil understøtte, at kommunerne skaber nye samarbejder på tværs af opgaveløsninger og driftsopgaver, ved at udvikle og implementere konkrete tværkommunale metoder og løsninger til erfaringsdeling.   

Selve strategien kan ses i bilaget herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    FKG strategi 2016-2020

  • LINK

    Læs mere om det fælleskommunale geodatasamarbejde her