04. maj 2015

Ny lov vil gøre det nemmere at stoppe socialt bedrageri

KL og Udbetaling Danmark glæder sig over ny lovgivning, som gør det nemmere at samarbejde på tværs af myndigheder om at stoppe forkert udbetaling af sociale ydelser.

I fredags trådte en lovændring i kraft, som gør det betydeligt lettere for kommunerne og Udbetaling Danmark at sikre, at sociale ydelser udbetales korrekt. Lovændringen betyder blandt andet, at kommunerne får adgang til det samme kontrolværktøj som Udbetaling Danmark. Samtidig må de to parter fremover underrette hinanden om status for verserende sager. Det vil øge borgerens retssikkerhed og modvirke risikoen for forskellige afgørelser i samme sag. Det kan for eksempel være i vurderingen af, om en borger er reelt enlig eller ej.

”Medarbejderne i kommunerne og Udbetaling Danmark har nu bedre mulighed for at støtte hinanden i indsatsen. Vi ser frem til, at det vil give en mere effektiv indsats for at sikre korrekte udbetalinger på det korrekte grundlag og dermed undgå fejludbetalinger og reducere decideret snyderi,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Udbetaling Danmark er også meget tilfreds med lovændringen. Det siger bestyrelsesformand Frank Jensen, overborgmester i København:

”Kommunerne og Udbetaling Danmark har siden Udbetaling Danmarks oprettelse i 2012 arbejdet på at sikre en mere effektiv kontrol på tværs af myndighederne. Og det arbejde har fået et klart løft med den nye lovgivning.”

Udbetaling Danmark, KL og kommunerne har et fælles forum, hvor de i øjeblikket arbejder på en fælles aftale om samarbejdsbetingelserne. Den skal blandt andet indeholde en fælles måde at opgøre resultaterne af kontrollen på.