07. maj 2015

Naturstyrelsen imødekommer KL om tilskud til naturprojekter

Kommunerne får alligevel del i opgaven, så de kan søge tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsarealer. KL fastholder det principielle i, at implementeringen af projekterne bør varetages af kommunerne.

Naturstyrelsen imødekommer KL, så kommunerne fremover kan søge tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsarealer.

KL udtrykte i et høringssvar tilbage i februar forundring over, at det udelukkende var Naturstyrelsens egne decentrale enheder, der havde mulighed for at varetage og modtage de 165 millioner kroner, som var afsat naturprojekter på kulstofrige lavbundsarealer.  KL pointerede samtidig, at arealerne ligger i det åbne land, hvor kommunerne er indgang til det offentlige både i forhold til plan-, myndigheds- og driftsopgaver.

Naturstyrelsen har nu med en ny bekendtgørelse gjort det muligt for kommunerne at søge tilskud til projekterne:

”Efter vi modtog KL’s høringssvar, besluttede vi, at kommunerne også skulle have mulighed for at søge,” siger kontorchef Henrik Kundby fra Naturstyrelsen til dk.nyt.

Bør principielt varetages af kommunerne

KL hilser ændringen særdeles velkomment. Samtidig fastholder KL sit synspunkt om, at projektimplementeringen principielt bør varetages af kommunerne, blandt andet i konsekvens af myndigheds- og projektvaretagelse af vand- og naturplanerne efter Miljømålsloven.

”Med bekendtgørelsen fastholdes, at Naturstyrelsen har ansvaret for implementeringen, men at kommunerne kan bidrage til denne. KL vil derfor kraftigt opfordre til, at lignende indsatser fremadrettet sikres en mere hensigtsmæssig rollefordeling, der i højere grad flugter lovgivningen og strukturreformens intentioner. Det påpegede vi fra KL’s side allerede i sensommeren 2014,” siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Tiden betyder meget

Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at det siden 20. april i år har været muligt for kommunerne at søge tilskud. Hos KL lyder det, at man nok ikke skal forvente en masse kommunale projekter, da tiden betyder rigtig meget.

”Naturprojekter af denne art har typisk en længere planlægningshorisont, som Naturstyrelsens decentrale enheder har haft mulighed for siden sensommeren 2014, ” pointerer KL i sit seneste høringssvar fra april, hvoraf det fremgår, at de kommuner, der vil søge projekterne, vil nu foretage en lignende planlægning – med potentiel ansøgning i 2016 eller på et andet tidspunkt.