19. maj 2015

Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor

Et inspirations- og løsningskatalog med eksempler og erfaringer fra fire af landets kommuner. Formålet med projektet er at vejlede om hvordan man som kommune øger genanvendelsen af det husholdningslignende affald, som genereres i egen forvaltning og institutioner.

Rapporten fremfører råd om god fremgangsmetode, cases til inspiration og en opgørelse af de typiske affaldsmængder i forskellige typer af kommunale institutioner. Ligeledes afklares det juridiske handlerum for, hvordan en kommune kan starte en ny indsats i egen forvaltning. Udover at en betydelig affaldsmængde i højere grad vil blive genanvendt, vil kommunerne her kunne gå forrest med det gode eksempel og bidrage til at opbygge en ressourcebevidst kultur i deres lokalmiljø.

Indsamlingen af erfaringer tager udgangspunkt i en screening, interviews og dialog med kommuner der alle har iværksat en genanvendelsesindsats og i nogle tilfælde allerede har opnået gode resultater. Projektet blev gennemført i efteråret 2014. 

Læs også mere på mst.dk: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/projektoversigt/servicesektorens-affald/mere-genanvendelse-i-den-kommunale-servicesektor/'

Det hele er samlet i rapporten som kan downloades nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor