14. maj 2015

Landmænd kan hurtigere få nye stalde og flere dyr

Til gavn for væksten i landbruget har kommunerne for andet år i træk forkortet ventetiden, når landmænd vil udvide. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu tæt på et halvt år, men miljøminister Kirsten Brosbøl håber på, at den kan komme endnu længere ned.

Når landmænd vil udvide med flere dyr eller lave en ny stald, får de tilladelsen langt hurtigere end tidligere.

Nye tal viser, at kommunerne for andet år i træk har barberet et godt stykke af sagsbehandlingstiden, så den nu er nede på 6,6 måneder i gennemsnit i 2014 mod 7,9 måneder i 2013.

Det glæder miljøminister Kirsten Brosbøl, der dog håber på, at sagsbehandlingstiden kan komme endnu længere ned.

"En kort sagsbehandlingstid er afgørende for landbrugets muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig er det godt for miljøet, fordi ny teknologi bliver indført hurtigere. Den korte sagsbehandlingstid er resultatet af en målrettet indsats, hvor der på to år er barberet over en tredjedel af sagsbehandlingstiden. Men jeg håber på, at vi kan nå endnu længere ned, og derfor vil jeg sammen med kommunerne også have fokus på dette område fremover," siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for husdyrsager var i 2012 på 10,1 måneder. Den faldt i 2013 til 7,9 måneder og er i den nye 2014-statistik faldet yderligere til 6,6 måneder.

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, glæder sig over udviklingen og hæfter sig ved, at landmændene skal føle sig godt behandlet.

For kommunerne handler det om at yde den bedst mulige service til de lokale landbrug. Vi har vist, at vi kan levere store forbedringer på kort tid, og mange kommuner har gjort en kæmpe indsats for at rydde op i sagsbunkerne. Det fortjener stor ros. Og det er nogle erfaringer, som vi nu i kommunerne bruger på andre områder, hvor vi også er meget optaget af at levere god service til borgere og virksomheder," siger Jørn Pedersen.

De nye tal findes i statistikken ”Sagsbehandlingstider for husdyrsager 2014” fra Miljøstyrelsen, som kan findes på mst.dk. Den viser også, at sagspuklen i kommunerne - dvs. sager med sagsbehandlingstid over ni måneder - er faldet fra 235 i 2011 til 103 i 2014.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail: mthor@mim.dk

Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen, tlf. 4061 3393, e-mail: hapol@mst.dk

Pressechef Søren Kudahl, KL, tlf. 3370 3788, e-mail: skd@kl.dk

Kontorchef Marie Louise Madsen, KL, tlf. 3370 3108 e-mail: mlm@kl.dk