07. maj 2015

Kommunerne er både grønne og innovative

Flere kommuner arbejder målrettet med at gøre deres indkøb og samarbejder mere grønne og bæredygtige. Til inspiration har Miljøstyrelsen og KL derfor udarbejdet pjecen ”Grønne innovative indkøb og samarbejder” med 6 gode eksempler.

Både i det offentlige og i det private er der fokus på miljø og bæredygtighed. Den store volumen i det kommunale marked holdt sammen med den innovation, det offentlige og private kan skabe sammen, kan fungere som drivkraft for den grønne omstilling.

 Eksemplerne der præsenteres her viser forskellige samarbejds- og udbudsmodeller. Der er ikke én model, der er mere rigtig end en anden; det kommer helt an på det konkrete projekt. For eksempel har Ikast-Brande Kommune i et OPI (Offentlig-Privat innovationspartnerskab) sammen med IBF-Betonvarer udviklet nogle nye rør og brønde i en permeabel beton hvor vandet kan sive igennem, mens urenhederne bliver holdt tilbage. Herning Kommune har derimod haft fokus på cirkulær økonomi, og hvordan det kan fremmes i leasingen af arbejdsbeklædning.

Læse mere om dem, og de andre eksempler, i pjecen herunder. Det er muligt at få tilsendt pjecen ved at skrive til hnb@kl.dk.

 

For flere gode eksempler se www.ansvarligeindkøb.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • Grønne innovative indkøb og samarbejder - Gode eksempler fra kommunerne