12. maj 2015

Kommuner vil have flere børnefamilier

Otte ud af ti danske kommuner arbejder aktivt med at tiltrække nye borgere, og det er især de selvforsørgende børnefamilier, der er i høj kurs. Det viser ny Momentum-undersøgelse.

Det er attraktivt for de danske kommuner at få flere indbyggere og næsten alle arbejder meget aktivt med at tiltrække borgere, der går i flyttetanker.

Otte ud af ti kommuner har enten en egentlig bosætningsstrategi eller iværksat forskellige initiativer, som skal tiltrække flere borgere. Det viser en rundspørge, som Momentum har gennemført blandt de danske kommuner. Den mest populære målgruppe er de selvforsørgende børnefamilier, som 65 procent af kommunerne gerne vil have inden for kommunegrænsen. Børnefamilierne er især populære i land- og yderkommuner, hvor 50 procent gerne vil have børnefamilier, mens kun 31 procent af bykommunerne går specifikt efter dem.

"Vi har ressourcestærke børnefamilier som målgruppe, fordi de bare er en attraktiv målgruppe. Det er dem, der genererer vækst og flere mennesker på sigt, fordi de føder børn. Det er nok også derfor, at der er mange andre kommuner, der går efter den her fremtidssikrede gruppe," siger Mette Harbøll, der er brandingkonsulent i Hedensted Kommune.

Børnefamilier er hele pakken

Ifølge Helle Nørgaard, seniorforsker, phd på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, er den ene målgruppe ikke nødvendigvis bedre end den anden. Det vigtigste er, at kommunerne tænker langsigtet og går efter den målgruppe, der passer til kommunen.

"Hvem er det, man realistisk set kan tiltrække og hvilke lokalsamfund kan matche potentielle tilflyttere? Hvis det er børnefamilier, man vil tiltrække, skal der være daginstitutioner og skoler, og der skal være en investeringssikkerhed for tilflytterne, så de ved, at der også vil være liv om 10-15 år. Derfor er det vigtigt at bosætningsstrategien passer med kommunens strategiske planer for den fremtidige udvikling," siger Helle Nørgaard.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, forstår godt, at kommunerne arbejder aktivt med bosætningen, og kan også godt genkende børnefamilierne som en attraktiv målgruppe.

"Børnefamilier er hele pakken. De giver børn til institutioner og skoler, og når familien først er flyttet til området, er det en gruppe, som højest sandsynligt vil blive i området. Familier, hvor de voksne er i den erhvervsaktive alder, er også mere attraktive for erhvervslivet, og den selvforsørgende børnefamilie vil altid bidrage ressourcemæssigt til kommunen," siger Steffen Damsgaard.

Du kan læse gode råd til, hvordan kommunerne skal arbejde med at fastholde tilflyttere i Momentums artikel.