08. maj 2015

KL hilser billigere færger velkommen

Et stort og vigtigt skridt på vejen mod at færgetaksterne skal følge landevejsprincippet, siger KL’s formand om regeringens forslag om at nedsætte billetpriserne til 31 øer.

Regeringen vil som en del af sin vækstplan gøre færgetransporten til og fra 31 danske øer billigere.

Det skal ske ved at afsætte 60 millioner kroner i 2016 og derefter 133 millioner kroner pr. år fremover på at nedsætte billettaksterne på en lang række færger. Regeringens håb er, at det kan føre til en halvering af priserne på færgeoverfarten.

Regeringens forslag bygger på en model, hvor billetpriserne nedsættes uden for højsæsonen, det vil sige uden for skolernes sommerferie.

”Med regeringens forslag tager vi initiativ til en markant nedsættelse af billetpriserne på færgeruterne til en lang række øer. Det gør vi for at støtte udviklingen af turisterhvervet og bosætningen på øerne. Jeg håber, de lavere billetpriser vil gøre, at både danskere og udenlandske turister får øjnene op for de danske øers attraktionsværdi også uden for højsæsonen,” siger indenrigsminister Morten Østergaard.

Ikke en fuld implementering

”I KL er vi rigtigt positive over sænkelsen af færgetaksterne,” siger KL’s formand Martin Damm:
”De 133 millioner kroner pr. år giver mulighed for at skabe attraktive pakketilbud til turisterne i ydersæsonerne og dermed øge beskæftigelsen på øerne,” siger Martin Damm.

Han tilføjer, at den foreslåede sænkelse af færgetaksterne ikke er en fuld implementering af ”landevejsprincippet”, som KL har foreslået:

”Men det er et stort og vigtigt skridt på vejen.”

KL har i sit debatoplæg ”Fælles svar på fælles udfordringer” foreslået, at taksterne for at sejle med færge til øer, der ikke er brolagte, følger landevejsprincippet, og at der afsættes centrale midler hertil. Det indebærer, at færgetaksterne sidestilles med prisen for at køre tilsvarende strækning på landevejen.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet finansieres forslaget delvist af midler fra initiativet til nedsættelse af godstaksterne, hvor der er 48 millioner årligt i overskud. For de ikke-statslige ruter vil gennemførelsen indebære lovgivning. Ordningen forventes at træde i kraft efter sommerferien 2016.

Forslaget omfatter følgende øer: Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø, Ærø, Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.