11. maj 2015

KL bakker op om regeringens iværksætterindsatser

”Vi har en klar forventning om, at regeringen benytter det allerede eksisterende system, når der planlægges indsatser målrettet væksthusenes målgruppe,” siger KL’s formand i en kommentar til regeringens nye vækstudspil.

”Fra KL’s side er vi helt enige med regeringen i, at gode rammer for iværksættere er afgørende for at sikre vækst og beskæftigelse i hele landet.”

Det siger KL’s formand Martin Damm i en kommentar til regeringens udspil, der skal skabe bedre vilkår for investeringer og iværksættere i Danmark.

Regeringen lancerede søndag otte initiativer, der skal styrke iværksættermiljøet i Danmark. Blandt andet foreslås en modernisering af væksthusenes indsats, hvor regeringen ønsker, at kravene til væksthusenes indsats skærpes, når rammerne for væksthusene fastlægges med kommunerne i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016.

Et knudepunkt for virksomheder

”Specielt er vi fra KL’s side glade for, at også regeringen bakker op om væksthusenes rolle” siger Martin Damm og fortsætter:

”Væksthusene har i samarbejde med kommunerne ansvaret for den offentlige erhvervsservice. I lyset af, at væksthusene netop har leveret deres bedste resultater nogensinde, er KL helt enig med regeringen i at indgå ambitiøse resultatmål, så væksthusene bliver ved med at levere gode resultater som knudepunkt for virksomheder med vækstpotentiale,” siger Martin Damm.

For KL’s formand er det afgørende, at iværksættere og virksomheder nemt kan finde vej i et allerede kompliceret system:

”Derfor har KL en klar forventning om, at regeringen benytter det allerede eksisterende system, når der planlægges indsatser til vækstvirksomheder. Sådan bidrager vi til, at de danske virksomheder er konkurrencedygtige og kan skabe vækst,” siger han.

Målbare krav

Væksthusene drives af kommunerne med udgangspunkt i en rammeaftale samt en national aftale, som Erhvervs- og Vækstministeriet og KL indgår. I rammeaftalen ønsker regeringen konkret, at der opstilles ambitiøse målbare krav til effekten af væksthusenes vejledning på virksomhedernes udvikling, omsætning og beskæftigelse.

Målene herfor skal være, at over 75 procent af væksthusenes kunder tilkendegiver, at sparring med væksthuset i høj grad har haft en positiv betydning for udviklingen af virksomheden samt at 75 procent af de vejledte virksomheder oplever en positiv udvikling i omsætning og beskæftigede.