05. maj 2015

Ingen sammenhæng mellem sygefravær og normeringer

Ny analyse bekræfter, at lavt sygefravær afhænger af en helhedsorienteret indsats, lyder det fra næstformanden i KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Lav personalenormering fører ikke til højere sygefravær i daginstitutionerne.

Det viser en analyse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner, som videns- og netværkshuset Cabi har gennemført for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Cabi har undersøgt årsagerne til sygefravær i tre kommuner med højt fravær i daginstitutionerne og tre kommuner med lavt fravær. Desuden har undersøgelsen efterprøvet, hvorvidt gængse forklaringsmodeller som omstruktureringer, besparelser og personalenormering har betydning for sygefraværet. Men det ser ikke ud til at være forklaringen.

”Vi kan ganske enkelt ikke se, at der er sammenhæng mellem personalenormering og sygefraværets omfang. Det må siges at være det, vi kalder en kulturel sandhed, og det er uheldigt, hvis man godtager dem, for så adresserer man højst sandsynligt også problemet forkert og får ikke taget fat i de handlemuligheder, som rent faktisk virker,” siger Birgitte Poulsen, der er seniorkonsulent i Cabi og medforfatter til analysen.

Fælles ejerskab for indsatsen

Næstformanden i KL’s Løn- og Personaleudvalg, borgmester Steen Christiansen, siger om analysens resultater:

”Vi har helt den samme oplevelse af, at der ikke er sammenhæng mellem sygefravær og normeringer.”

Han henviser til en undersøgelse, som KL gennemførte i 2014 sammen med personaleorganisationerne for at finde ud af, hvad der kendetegnede kommuner med stærkt faldende eller generelt lavt sygefravær.

”Her var konklusionen meget klar. Hvis sygefraværet skal ned, kræver det en helhedsorienteret indsats. Det handler blandt andet om tydeligt ledelsesmæssigt fokus på en god sygefraværskultur. Men også fælles ejerskab for indsatsen og ansvaret for et lavere sygefravær er vigtigt,” siger Steen Christiansen.

Ledelse er en afgørende faktor

Cabis analyse ligger på samme linje, når den påpeger, at ledelse i institutionerne er en afgørende faktor, når man skal finde årsagerne til fraværets omfang.

I alle de seks undersøgte kommuner er der overordnede procedurer og retningslinjer for håndtering af sygefravær, men det er i de kommuner, hvor retningslinjerne også efterleves i praksis, at man ser det lave fravær.

Og endelig er sygefraværet lavt der, hvor arbejdskulturen er præget af åbenhed, dialog og gennemsigtighed i håndtering af sygefravær.

”Er der god dialog og godt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejdere generelt på arbejdspladsen, bliver det også lettere at tale om et svært emne som sygefravær,” fastslår analysen.

Læs mere om Cabi og om sygefraværsundersøgelsen