07. maj 2015

Er de venlige i din teknik- og miljøforvaltning?

"Hej hej", siger Henrik Meng fra scenekanten og en hel sal af kommunale teknik- og miljøpolitikere og topembedsfolk kigger mistroisk op på den venlige mand. Men der var alvor bag den underholdende facade på Politisk Forum 2015: det er tid til at skrue op for venligheden i teknik- og miljøforvaltningerne i kommunerne.

700 mennesker lyttede til Henrik Meng som er CEO og partner i Meng og Company. I hans virksomhed laver man ikke vitser om kunderne. Man er venlig, serviceorienteret og klar til at lade sig begejstre. Det synes han også man skal være i kommunerne. Han giver salen en fortælling om det oplevede serviceniveau og om hvordan kommunerne kan styrke borgerens eller virksomhedens møde med forvaltningen. Og selv om han fik folk til at rejse sig op og vifte med armene, og selv om han fik dem til at grine - så var der ingen tvivl: oplevelsen af mødet med kommunen betyder alt. Også for den løsning, som bliver resultatet af mødet.

Udviklingsforløb for fremtidens teknik- og miljøforvaltninger

Henrik Meng deltager også som oplægsholder på et udviklingsforløb, som KL har udviklet i samarbejde med syv pilotkommuner og KTC's faggruppe for ledelse.

Både KL Teknik og Miljø samt de kommunale teknik- og miljøforvaltninger oplever i disse år markante skift i borgernes, erhvervslivets og politikernes forventninger til, hvad fremtidens teknik- og miljøforvaltning kan og skal bidrage med.

Der er blandt andet stort fokus på, hvordan vi i højere grad bliver i stand til at være medskabende på de gode løsninger i nye partnerskaber med blandt andre borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Samtidig skal vi sikre en stadig hurtigere, digitalt baseret, men også mere personlig og fleksibel, sagsbehandling – for blot at nævne et par af de spændende men også komplekse udfordringer der møder os.

Udviklingen har væsentlige konsekvenser for, hvordan opgaverne i teknik og miljøforvaltningerne skal organiseres, italesættes, måles osv. Det stiller igen nye og anderledes krav til medarbejdernes kompetencer, krav der rækker ud over de traditionelle roller som myndighed og fagperson.

KL’s udviklingsforløb har som mål, at understøtte at både medarbejderne og ledere rustes til at gå nye veje i udviklingen af teknik og miljøforvaltningen.

Der åbnes op for tilmeldinger til efterårets forløb i maj 2015. Se mere her.