20. maj 2015

Den kollektive transport skal bindes bedre sammen

Ny rapport slår fast, at der er et potentiale for bedre opkobling mellem den kollektive transport lokalt og regionalt og de store stationer. KL efterlyser, at nationale trafikinvesteringer fremover konsekvent følges op med investeringer i den lokale og regionale infrastruktur.

Den nye timemodel vil betyde øget behov for kollektiv transport til og fra de store trafikknudepunkter i Danmark. De muligheder undersøges i en ny rapport om sammenhæng i den kollektive transport, som netop er offentliggjort. Rapporten er fra Transportministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark, og den viser blandt andet, at hver tredje togpassager i dag tager en bus til eller fra toget, og at passagererne i høj grad efterspørger bedre sammenhæng mellem forbindelserne.

Rapporten analyserer en række eksisterende lokale tiltag i den kollektive transport og undersøger mulighederne for at udbrede de gode eksempler til andre dele af landet. Blandt de fremhævede tiltag er A- og RX-busser, der begge har øget passagertallet på busruter, hvor bussen kører oftere på mere direkte linjer.

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, mener, at rapporten viser nogle oplagte områder, hvor der kan investeres mere i den lokale og regionale opkobling til hovedtrafikårerne. Det vil give flere passagerer også i togene, men er ikke gratis. 

”I KL’s debatoplæg ”Fælles svar på fælles udfordringer” fra marts lagde vi blandt andet vægt på, at der er behov for betydelig bedre opkobling til de store trafikknudepunkter. Det kan for eksempel ske ved, at der fremover ved større, statslige investeringer i infrastruktur, afsættes en vis procentdel af beløbet – det kunne være 15 procent – til investering i bedre opkobling til den lokale og regionale trafik,” siger Jørn Pedersen.

Hele rapporten kan læses her.