13. maj 2015

Debat: Flere passagerer i bussen binder Danmark bedre sammen

Flere passagerer i busserne vil binde Danmark bedre sammen. Sådan lyder det fra formanden for KL's Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen. Men skal bussen være et attraktivt tilbud for passagererne, kræver det lokal indsigt i brugernes behov, skriver han i debatindlæg.

Af Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

Det kan ikke siges for ofte, at det er passageren, der er i centrum i vores kollektive trafiksystem.

Derfor vil jeg også indlede med at ønske tillykke med åbningen af den nye "Passagerpuls", som har fået til huse hos Forbrugerrådet.

Det er spændende med en ny samlende aktør, som tydeliggør kundernes stemme. Det kollektive trafiksystem er et fælles gode, som vi skal værne om som en vigtig del af velfærdssamfundet. Det er med til at skabe ekstra livskvalitet i storbyerne og helt afgørende for en høj mobilitet og rimelig trafikafvikling.

Men også i de mindre samfund må vi arbejde for en god mobilitet for alle borgere. Også for børnene, de unge, de ældre, de gangbesværede og så videre. Denne mobilitet i samfundet har større betydning end den enkelte busrejse i sig selv.

I nogle kommuner og på de danske øer oplever vi i disse år en bekymrende høj fraflytning, særligt af unge. Det betyder et faldende kundegrundlag for den kommunale busdrift. Ikke desto mindre gør trafikselskaberne et stort arbejde for at videreudvikle deres service og produkt, så det passer bedst muligt til passagerernes behov.

Der laves kampagner rettet mod både unge, pendlere og virksomheder, og ruterne optimeres.

Når kommuner af økonomiske grunde må skære i busdriften, gør det ondt. Derfor er det glædeligt at se den iderigdom, som udspiller sig i trafikselskaberne for at optimere driften, og tænke nyt inden for de givne rammer.

Derfor er det også meget glædeligt, at indsatsen i to af trafikselskaberne mandag blev belønnet, da Fynbus og BAT (Bornholms Trafikselskab) fik Passagerpulsens nystiftede Kundeservicepris.

Fynbus for bedste kundeservice og BAT for den bedste telefoniske kundeservice.

Lokal viden, engagement og evnen til at afdække kundens behov er karakteristisk for de to selskaber.

Disse kompetencer og målrettede indsatser har eksempelvis betydet, at BAT har formået at holde sit passagertal trods det faldende passagergrundlag. Det er et flot resultat.

Det betyder, at kommunen får meget værdi for pengene. Men det understreger også vigtigheden af nærhed og samarbejde og viser, hvor stor betydning det lokale kendskab har.

Det er lokalt, vi kan samarbejde om øget tilgængelighed, så bussen bliver attraktiv for flere. Og det er lokalt, vi sammen kan finde den bedste ruteføring inspireret af nye passagerundersøgelser og behov.

Det ser på de seneste udmeldinger ud til, at regeringen vil arbejde for at skabe bedre vilkår for yderområdernes pendlere for at fremme væksten i hele Danmark.

Det ser jeg frem til, og jeg glæder mig til at se nærmere på de initiativer, som foreslås.

På ø-kommunernes vegne glæder jeg mig også over regeringens ambitioner om at sænke færgetaksterne til glæde for især turister og turisterhvervene på øerne.

Som i mange andre lande er vi i Danmark i gang med et nybrud i opgraderingen af den skinnebårne kollektive transportinfrastruktur.

I den sammenhæng må vi ikke glemme den kommunale busdrift, som bringer den rejsende det sidste stykke.

Lykkes vi med at få rigtig mange ombord på fremtidens bus, så binder vi Danmark bedre sammen og skaber bedre vilkår for arbejde og bosætning i hele landet.

***

Debatindlægget er bragt på Altinget Transport den 13. maj 2015